Уређивање електронских медија

Напомена:  овај курс реализује се у оквиру предмета Уређивање медија, студенти алтернативно похађају или овај курс или курс Уређивање медија – штампа.

Силабус

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије новинарства 2 обавезан 2+1 6 2015.
Course Information

Related Courses