Религија у функцији разрешавања социјалних проблема у свету