Управљање ненасилним кампањама

Циљ предмета:

Предмет „Управљање ненасилним кампањама“ се бави организацијом, методама и ресурсима који се користе у ненасилним политичким кампањама. у средишту изучавања и истраживања кампања су: управљање политичким кампањама, покретима, методе и циљеви комуникације, ресурси, управљање материјалним средствима и људством, управљање временом.
Предавања дају увид у анализе, вештине и алатке управљања ненасилним кампањама на основу посебно припремљене литературе за ову област.

Исход предмета:

Увид у управљање кампањама, а посебно управљање политичким, ненасилним кампањама, ради бољег разумевања организације политичког живота. Познавање појмовног и аналитичког апарата и алатки које омогућују бољи аналитички приступ организовању кампања, регрутацију кадра, прибављање средстава и управљање покретима и организацијама у току политичких и друштвених кампања.

Садржај предмета:

1) Друштвени покрети (4 часа); 2) Управљање политичком кампањом и управљање покретом; 3) Увод у политичку кампању; 4) Усмерена комуникација; 5) СЕТИ модел (Стратегиц, Емотионал, Тацтицал, Информатионал) као метод за дефинисање циљева комуникације и израду комуникацијског плана; 6) Порука; 7) Метод комуникације, 8) Ресурси у кампањи; 9) Управљање материјалним ресурсима; 10) Управљање људством; 11) Управљање временом; 12) Јавне акције; 13) Планирање политичке кампање; 14) Завршна дискусија и евалуација

 

Литература:

а) основна:

 • Срђа Поповић, Слободан Ђиновић, Андреј Миливојевић, Хардy Мерриман, Иван Маровић, CANVAS Core curriculum “A Guide to Effective Nonviolent Struggle”, Student book, Београд 2007, стр. 206-250.
 • Срђа Поповић, Андреј Миливојевић, Слободан Ђиновић, Ненасилна борба у 50 тачака, Београд 2007, стр 66-120.
 • Денис Вилкокс, Глен Камерон, Филип Олт, Варен Ејџи, Односи с јавношћу, ЦИД Економски факултет, Београд 2006, стр. 127-211 и 355-383

б) допунска

 • Robert L. Helvey, On Strategic Nonviolent Conflict: Thinking About the Fundamentals, The Albert Einstein Institution 2002, str. 67-76.
 • Kurt Schock, Unarmed Insurrections; People Power Movements in Nondemocracies, University of Minnesota 2005
 • Gene Sharp, Waging Nonviolent Struggle, Boston 2005.
 • Peter Ackerman and Jack Duvall, A Force More Powerful, New York 2000
 • Jason Salzman, Eleven Steps to Organizing a Media Audience, CANVAS 2003, by Canvas,www.canvasopedia.org
 • Peter Ackerman, Conference on Civil Resistance and Power Politics, Oxford University, March 15-18, 2007, Skills or Conditions: What Key Factors Shape the Success or Failure of Civil Resistance

Оцена знања:

 • усмени испит 30;
 • активност у току предавања 10;
 • семинари 15;
 • семинарски рад или саопштење 15
 • колоквијуми 30

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и менаџмент у политици 2 изборни 2+3 6 2012.
Информације о предмету