Проучавање Југоисточне Европе: интердисциплинарни приступи, истраживање и писање тезе