Етика социјалног рада

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 8 обавезан 3+1 6 2009.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 8 обавезан 3+1 5 2015.

Related Courses