Студије социјалне политике и социјалног рада

Универзитетско образовање за социјалну политику и социјални рад у нашој земљи почело је 1973. године на Факултету политичких наука, а од 1993, после укидања Више школе за социјалне раднике, представља једину високошколску установу за образовање из области социјалне политике и социјалног рада.

Образовање за социјалну политику и социјални рад остварује се у сложеним интердисциплинарним студијама неопходним за многе улоге социјалне политике и социјалног рада у савременом друштву. У току четворогодишњих академских студија студенти стичу разноврсна теоријска и методолошка знања из широког спектра социолошких, политиколошких, психолошких, економских и правних дисциплина. Посебна пажња се посвећује дисциплинама из области социјалне политике и социјалног рада.

Током основних академских студија, осим теоријског рада, студенти континуирано и систематски стичу знања и обавезном практичном наставом, коју обављају у важним домаћим и међународним невладиним организацијама, установама социјалне и здравствене заштите, органима јавне управе, одговарајућим министарствима са циљем стицања продубљених сазнања о пракси социјалне политике и социјалног рада у посебним околностима. Број студената на смеру омогућује максимално подстицање индивидуалног ангажовања студената, као и мањих група и тимова. Све ово студије чини садржински и методолошки веома занимљивим.

******

Професија социјалне политике и социјалних радника има широке могућности запошљавања у јавном, а све више и у приватном сектору са изгледима за самозапошљавање. Највећи број студената запошљава се у институцијама социјалне заштите (центри за социјални рад, установе за заштиту деце ометене у развоју, саветовалишта за младе, за брак и породицу, установама и службама за старе, особе са инвалидитетом и друге специјалне и друштвене проблеме) у установама и службама здравствене делатности, у институцијама државне управе и локалне самоуправе, у образованим институцијама (као део специфичних тимова у школама, посебно у специјалном васпитању и образовању), у службама и установама за запошљавање, у друштвено-хуманитарним организацијама, у институцијама за децу и омладину, за друштвену заштиту деце, итд.

После завршетка студија стиче се звање дипломирани социјални радник.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм је акредитован 2015. године и настава се изводи од академске 2015/2016. године. Студенти који су прву годину академских студија уписали пре 2015. године похађају наставу по програму акредитованом 2009. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Социологија 1 обавезан 2+2 6
Теорија социјалног рада 1 обавезан 3+1 6
Увод у психологију 1 обавезан 3+1 6
Академске вештине 1 обавезан 0+2 2
Стручна пракса 1 1 обавезан 2
Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 2
Немачки језик I 1 изборни 0+2 2
Француски језик I 1 изборни 0+2 2
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Геронтологија 2 обавезан 2+1 5
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Социјална патологија 2 обавезан 2+1 5
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Политичке идеологије 2 обавезан 3+1 6
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 2
Немачки језик I 2 изборни 0+2 2
Француски језик I 2 изборни 0+2 2
Семестар: 3
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6
Политичка социологија савременог друштва 3 обавезан 2+2 6
Социјална психологија 3 обавезан 3+1 6
Социјални рад са појединцем 3 обавезан 2+2 6
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 2
Немачки језик II 3 изборни 0+2 2
Француски језик II 3 изборни 0+2 2
Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Упоредна политика 3 изборни 3+1 6
Политичка економија 3 изборни 3+1 6
Семестар: 4
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Стручна пракса 2 4 обавезан 3
Социјална политика Србије 4 обавезан 3+1 6
Методологија политиколошких истраживања са статистиком 4 обавезан 2+2 6
Породично право 4 обавезан 3+1 5
Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија 4 изборни 2+2 6
Социјална и политичка екологија 4 изборни 4+0 6
Култура људских права 4 изборни 2+2 6
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 2
Немачки језик II 4 изборни 0+2 2
Француски језик II 4 изборни 0+2 2
Семестар: 5
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјална политика Европске уније 5 обавезан 2+2 6
Упоредна социјална политика 5 обавезан 2+2 6
Социјални рад у заједници 5 обавезан 2+2 6
Социјални рад са групом 5 обавезан 2+2 6
Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Рехабилитација и социјална медицина 5 изборни 3+1 6
Међународни односи 5 изборни 2+2 6
Јавне политике 5 изборни 2+2 6
Семестар: 6
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Системи социјалне сигурности 6 обавезан 2+2 6
Социјални развој 6 обавезан 3+1 6
Стручна пракса 3 6 обавезан 2
Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Подручја социјалног рада 1 6 изборни 2+2 5
Заступање у социјалном раду 6 изборни 2+2 5
Економски систем Србије 6 изборни 2+1 5
Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјални рад са старима 6 изборни 2+2 5
Социјални рад и болести зависности 6 изборни 2+2 5
Комуникацијске вештине 6 изборни 2+2 5
Политикологија религије 6 изборни 2+2 6
Семестар: 7
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Доктрине социјалне политике 7 обавезан 2+1 5
Међународна социјална политика 7 обавезан 2+1 5
Планирање социјалног развоја 7 обавезан 2+1 5
Ментално здравље 7 обавезан 3+1 5
Развојна психологија 7 обавезан 3+1 5
Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Системски приступ у социјалном раду 7 изборни 2+2 5
Европски регионализам 7 изборни 3+1 5
Семестар: 8
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Саветовање и социотерапија 8 обавезан 2+2 5
Стручна пракса 4 8 обавезан 4
Етика социјалног рада 8 обавезан 3+1 5
Социјални рад са децом и младима 8 обавезан 2+2 5
Политички систем Европске уније 8 обавезан 2+2 6
Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјалне вредности религијских учења 8 изборни 3+1 5
Студије рода 8 изборни 2+2 6
Подручја социјалног рада 2 8 изборни 2+2 5