Истраживачки семинар

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Докторске академске студије политикологије — Социјална политика и социјални рад 2 обавезан 4+0 10 2015.
Докторске академске студије политикологије 2 обавезан 4+0 10 2015.

Related Courses