Небојша Владисављевић

редовни професор др

Образовање

 • Докторат политичких наука (PhD in Government), 2004, London School of Economics and Political Science (LSE).
 • Мастер упоредне политике (MSc in Comparative Politics), 1998, London School of Economics and Political Science (LSE).
 • Основне студије политикологије, 1994, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

Посао

 • Редовни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду (2020-).
 • Ванредни професор, Факултет политичких наука (2009-2019).
 • Предавач, Факултет политичких наука (2008-2009).
 • LSE Fellow in Government (Comparative Politics), London School of Economics and Political Science (LSE) (2004-2008).
 • MSc Teacher, London School of Economics and Political Science (2002-2004).

Истраживачка интересовања

Ауторитаризам и демократизација. Друштвени покрети и револуције. Регулација етничких сукоба. Уставни дизајн у новим демократијама и подељеним друштвима. Медији и демократизација. Комунизам и пост-комунизам.

Монографије

 • Успон и пад демократије после Петог октобра (Београд, Архипелаг, 2019).
 • Serbia’s Antibureaucratic Revolution: Milošević, the Fall of Communism and Nationalist Mobilization (Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan, 2008).
 • Media, communication and the struggle for democratic change: Case studies on contested transitions (Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan, 2019) (уредио заједно са: Katrin Voltmer, Christian Christensen, Irene Neverla, Nicole Stremlau, Barbara Thomass and Herman Wasserman).

Важнији чланци и поглавља у монографијама

 • “Media discourse and the quality of democracy in Serbia after Milošević”, Europe-Asia Studies, vol. 72, no. 1, 2020: 8-32.
 • “Revolutionary origins of political regimes and trajectories of popular mobilization in the late communist period”, Nationalities Papers, vol. 47, no. 4, 2019: 545-561.
 • “Communicating power and resistance in democratic decline: the 2015 smear campaign against Serbia’s ombudsman” (with Aleksandra Krstić and Jovica Pavlović), in Voltmer et al. (eds.) Media, communication and the struggle for democratic change (Palgrave Macmillan, 2019).
 • „Demokratija i konsocijacija u pluralnim društvima posle rata“ u Nerzuk Ćurak i Judith Brand, ur., Politike izgradnje mira u regionu: opterećenja prošlosti i vizije budućnosti (Sarajevo, Fakultet političkih nauka i ForumZFD, 2018): 82-97.
 • “Competitive Authoritarianism and Popular Protest: Evidence from Serbia under Milošević”, International Political Science Review, vol. 37. no. 1, 2016: 36-50.
 • “Does Scholarly Literature on the Breakup of Yugoslavia Travel Well?” in Florian Bieber, Armina Galijaš and Rory Archer (eds.) Debating the End of Yugoslavia (Ashgate Publishing, 2014).
 • “Popular Protest in Authoritarian Regimes: Evidence from Communist and Post-Communist States”, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, vol. 14, no. 2, 2014: 139-157.

Истраживачки пројекти

Координатор радног пакета 3 и истраживачког тима ФПН на међународном истраживачком пројекту „Медији, сукоби и демократизација“ (Media, Conflict and Democratisation – MeCoDEM, 2014-2017, бр. 613370; Seventh Framework Programme; theme SSH.2013.4.2-1, Media in conflicts and peace building) у сарадњи са универзитетима у Лидсу (координатором пројекта), Оксфорду, Бохуму, Каиру, Кејптауну, Стокхолму и Хамбургу (http://www.mecodem.eu/).

Контакт

Кабинет 101, III спрат.
Консултације: среда, 10-11.30, током семестра.
Електронска пошта: n.vladisavljevic@fpn.bg.ac.rs.

Небојша Владисављевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught