Планирање социјалног развоја

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 7 обавезан 3+1 5 2009.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 7 обавезан 2+1 5 2015.
Информације о предмету
Предавачи
Мира Лакићевић