Савремени економски системи

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије међународне политике — модул Међународна политика 7 обавезан 3+1 6 2009.
Основне академске међународне студије 5 обавезан 3+1 5 2015.
Информације о предмету