Међународне студије по програму из 2009. године

Одељење за међународне студије је од настанка Факултета водећи високошколски центар у земљи за образовање стручњака за рад у дипломатији, институтима који се баве међународним студијама и другим органима и институцијама које раде у областима међународних односа и спољне политике, али и међународним одељењима политичких странака и великих привредних фирми. Одељење за међународне студије развија се као снажни научно-истраживачки центар у области међународних политичких и економских односа, спољне политике, међународног права и међународних организација, европских, балканских, америчких и других регионалних студија, студија безбедности, студија мира и пратећих дисциплина.

******

По завршетку студија полазници овог студијског програма ће, поред овладавања знањима основних политиколошких дисциплина, овладати и најважнијим сазнањима из теорија и праксе више дисциплина међународних студија, као и способностима и вештинама потребним за успешно професионално учешће у активностима у вези са различитим учествовањем наше државе у међународним процесима.

Факултет је још 2002. године са Министарством за спољне послове потписао споразум о сарадњи, који предвиђа да се сваке године десет најбољих студената у генерацији предлаже Министарству да би, пошто прођу кроз пријемне испите и одговарајућу припрему, почели рад у дипломатији; с друге стране, полазници који су завршили студије Дипломатске академије МСП настављају студије на мастер студијама које организује Одељење.

Стечена знања, способности и вештине омогућаваће завршеним студентима да успешно обављају послове као што су: аналитичар међународних односа у службама највиших државних органа, међународних привредних организација и корпорација, службеник Министарства спољних послова и других министарстава сродног карактера, дипломата на раду у дипломатско-конзуларним представништвима, стручњак ангажован на укључивању Србије у европске интеграције, као и за рад у различитим међународним владиним и невладиним организацијама.

После завршетка студија стиче се звање дипломирани политиколог – међународна политика.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм је акредитован 2009. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 4+1 8
Политичка економија 1 обавезан 4+1 8
Савремена политичка историја 1 обавезан 3+1 6
Социологија 1 обавезан 3+1 5
Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 2+0 2
Немачки језик I 1 изборни 2+0 2
Француски језик I 1 изборни 2+0 2
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја политичких теорија (II) 2 обавезан 4+1 8
Савремена политичка економија 2 обавезан 4+1 8
Савремена политичка теорија 2 обавезан 4+1 8
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 2+0 2
Немачки језик I 2 изборни 2+0 2
Француски језик I 2 изборни 2+0 2
Семестар: 3
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Основи међународног права 3 обавезан 2+2 5
Политички систем Србије 3 обавезан 4+1 8
Упоредна политика 3 обавезан 4+1 8
Изборни блок 1 (бирају се два предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена филозофија 3 изборни 2+1 4
Политичка антропологија 3 изборни 3+0 5
Политичко понашање 3 изборни 2+0 5
Информатика 3 изборни 0+3 4
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 2+0 2
Немачки језик II 3 изборни 2+0 2
Француски језик II 3 изборни 2+0 2
Семестар: 4
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународне организације 4 обавезан 3+1 6
Методологија политиколошких истраживања са статистиком 4 обавезан 3+2 8
Политичка социологија 4 обавезан 4+1 8
Правно регулисање међународних односа 4 обавезан 2+2 6
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 2+0 2
Немачки језик II 4 изборни 2+0 2
Француски језик II 4 изборни 2+0 2
Семестар: 5
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни односи 5 обавезан 3+2 8
Политичка социологија савременог друштва 5 обавезан 4+1 8
Увод у дипломатију и дипломатску анализу 5 обавезан 2+1 4
Међународно приватно право 5 обавезан 2+1 4
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Француски језик III 5 изборни 2+0 2
Енглески језик III 5 изборни 2+0 2
Немачки језик III 5 изборни 2+0 2
Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Реторика 5 изборни 3+0 4
Друштвена историја Србије 5 изборни 2+1 4
Семестар: 6
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички систем Европске уније 6 обавезан 3+2 8
Јавна управа 6 обавезан 3+2 8
Студије мира 6 обавезан 3+2 6
Савремена дипломатија 6 обавезан 3+1 5
Међународно пословно право 6 обавезан 2+1 5
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик III 6 изборни 2+0 2
Немачки језик III 6 изборни 2+0 2
Француски језик III 6 изборни 2+0 2

Семестар: 7
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Основи теорије спољне политике 7 обавезан 3+1 6
Наука о безбедности 7 обавезан 2+2 6
Европске интеграције – развој и проблеми 7 обавезан 2+2 6
Савремени економски системи 7 обавезан 3+1 6
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Немачки језик IV 7 обавезан 2+0 2
Енглески језик IV 7 изборни 2+0 2
Француски језик IV 7 изборни 2+0 2
Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја балканских односа 7 изборни 2+0 4
Међународна социјална политика 7 изборни 2+2 5
Културна политика Европске уније 7 изборни 2+0 4
Семестар: 8
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни економски односи 8 обавезан 3+1 6
Савремени балкански односи 8 обавезан 3+1 6
Спољна политика Србије 8 обавезан 2+2 5
Безбедност Србије 8 обавезан 2+2 6
Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политика проширења Европске уније 8 изборни 2+1 5
Политика регионалног развоја Европске уније 8 изборни 2+1 5
Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније 8 изборни 2+1 5
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 8 изборни 2+0 2
Немачки језик IV 8 изборни 2+0 2
Француски језик IV 8 изборни 2+0 2

Семестар: 7
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Европске интеграције – развој и проблеми 7 обавезан 2+2 6
Унутрашње тржиште Европске заједнице 7 обавезан 3+1 6
Право Европске уније 7 обавезан 2+2 6
Основи теорије спољне политике 7 обавезан 3+1 6
Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Културна политика Европске уније 7 изборни 2+0 4
Наука о безбедности 7 изборни 2+2 6
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 7 изборни 2+0 2
Немачки језик IV 7 изборни 2+0 2
Француски језик IV 7 изборни 2+0 2
Семестар: 8
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније 8 обавезан 2+1 5
Политика проширења Европске уније 8 обавезан 2+1 5
Међународни економски односи 8 обавезан 3+1 6
Спољна политика Србије 8 обавезан 2+2 5
Изборни блок 4 (бирају се два предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремени балкански односи 8 изборни 3+1 6
Социјална политика Европске уније 8 изборни 3+0 5
Политика регионалног развоја Европске уније 8 изборни 2+1 5
Еколошка политика Европске уније 8 изборни 2+1 4
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 8 изборни 2+0 2
Немачки језик IV 8 изборни 2+0 2
Француски језик IV 8 изборни 2+0 2