Анализа сукоба

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске међународне студије — модул Међународна политика 7 обавезан 3+0 5 2015.
Основне академске међународне студије — модул Европске интеграције 7 изборни 3+0 5 2015.

Related Courses