Политичка и цивилна стратегија промена

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и менаџмент у политици 2 обавезан 3+2 6 2012.

 

Циљ предмета:

Садржај предмета чине, уз заједничко теоријско-концептуално језгро везано за знања о стратегијама и стратешком планирању, два ужа проблемска круга. Први се бави политичким процедурама, процесом одлучивања и стратегијама актера. Посебан акценат је на политичком тржишту и изборним стратегијама, на једној и политичком лобирању и јавном заступању, на другој страни. Други круг укључује позиционирање и методе деловања ОЦД фокусирајући се на контроверзну релацију невладиних организација и политичких актера и институција.

Исход предмета:

Предмет има за циљ да полазницима омогући да кроз стицање теоријских знања, али и оперативних знања и практичних вештина (СWОТ анализа, Цост-бенефит анализа, управљање организацијама и ресурсима) и знања о процесу одлучивања и јавним политикама полазнике оспособи за рад у политичким институцијама и ОЦД.

Садржај предмета:

 1. Цивилне и политичке стратегије – поља, актери и ресурси
 2. Политичко вођство и стубови моћи
 3. Партије и политичко тржиште: потражња, понуда и (пре)позиционирање
 4. Институције и процес одлучивања
 5. Политичко лобирање и јавно заступање
 6. Социјалне и политичке коалиције
 7. Социјални (повезујући и премошћујући) капитал грађана
 8. Поверење у цивилне и полиитчке актере и институције
 9. Статус демократије и демократских вредности
 10. ОЦД и политика (конфликт, аутономија , партнерство)
 11. Израда и коришћење упитника / семинарски рад
 12. Ненасилни облици отпора (цост-бенефит анализа)
 13. „Нецивилно цивилно друштво“, радикализам и екстремизам
 14. Непријатељи цивилног друштва
 15. Завршна расправа

Related Courses