Душан Спасојевић

ванредни професор др

Образовање:

 • 2014
  Доктор политичких наука
  Тема: „Социоструктурни приступ у савременој политичкиј социологији”
  Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • 2005 – 2008.
  Магистратура
  Тема: „Социјални расцепи и њихов утицја на консолидацију демократије у Србији 2000-2007”
  Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • 1998 – 2005
  Дипломирани политиколог
  Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
  Одељење за новинарство и комуникологију

Објављени радови:

 • Спасојевић, Душан (2020). Rising Expectations and Centralizing Power: Party Leaders in Serbia, u Gherghina, Sergiu (ur.): Party Leaders in Eastern Europe, Palgrave MacMillan, pp. 291-240.
  ISBN 978-3-030-32025-6
 • Спасојевић, Душан и Стојиљковић, Зоран (2019). Између уверења и интереса – идеологија и организација партија у Србији, Београд: Фабрика књига.
 • Спасојевић, Душан (2019). Riding the wave of distrust and alienation – new parties in Serbia after 2008, Politics in Central Europe Vol. 15, No. 1, pp. 139-162.
 • Спасојевић, Душан (2019). Populists’s influence on the state of democracy in transitional post-communist countries, у Драгићевић Шешић, Милена и Николић, Мирјана (ур.) Situating populist politics: arts and media nexus. Београд: Clio, Faculty of Dramatic Art. Pp. 63-82.
 • Спасојевић, Душан (2019), Transforming Populism – From Protest Vote to Ruling Ideology: The Case of Serbia in V. Beširević (ed.) The new politics of decisionism, The Hague: Eleven publishing, pp. 125-140.
 • Спасојевић, Душан & Стојиљковић, Зоран (2019). The Presidentialisation of Political Parties in Serbia: Influence of Direct Elected President in Passarelli, Gianluca (Ed.) The Presidentialisation of Political Parties in the Western Balkans, Palgrave Macmillan. pp.49-72.
 • Стојиљковић, Зоран и Спасојевић, Душан (2018), Популистички Zeitgeist у “проевропској” Србији, Политичка мисао, год. 55, бр. 3, 2018, стр. 104-128.
 • Милош, Бешић и Спасојевић, Душан (2018). Montenegro, NATO and the divided society. Communist and Post-Communist Studies, 51 (2018), pp. 139-150.
 • Спасојевић, Душан & Стојиљковић, Зоран. (2018). Strong Leaders, Passive Members, and State-Dependency in Serbia in Sergiu Gherghina, Alexandra Iancu & Sorina Soare (eds.) Party Members and Their Importance in Non-EU Countries. London: Routledge. pp. 148-168.
 • Спасојевић, Душан (2017). Може ли популизам бити владајућа идеологија? у Симендић, М. (ур.) Демократски отпори нормализацији ауторитаризма. Београд: Удружење за политичке науке Србије, Факултет политичких наука. (стр. 75-91).
  ИСБН 978-86-6425-039-9
 • Спасојевић, Душан (2016). Serbian Political Parties and the Kosovo Question u Mehmeti i Radeljić (ur.) Kosovo and Serbia: Contested Options and Shared Consequences, Pittsburg: Pittsburgh University Press. (pp. 106-126).
 • Стојиљковић Зоран и Спасојевић Душан (2016). Organizational Structures of Political Parties in Serbia in Katarzina Sobolewska-Myslik, Beata Kosowska-Gastol, Piotr Borowiec (eds.) Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries. Krakow: Jagiellonian University Press. (pp. 369-390).
 • Спасојевић Душан и Војислав Михаиловић (2016). Утицај изборног система на перцепцију и понашање бирача у Србији у Стојиљковић и Спасојевић (ур. ) Бирачи, партије и избори – како демократизовати партије у Црној Гори и Србији?, Београд, Подгорица: Факултет политичких наука, ЦеМИ. (стр. 95-113)
 • Спасојевић, Душан (2015). Социо-структурна парадигма у савременој политичкој науци”, у Социо-структурна парадигм у Србији, Српска политичка мисао (посебно издање).стр. 7-35.
  ИССН 0354-5989
 • Клеут, Јелена и Спасојевић Душан (2015), Monitory democracy online: a case study of two Serbian initiatives u Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years on, Dobek-Ostrowska & Glowacki (ur.), Frankfurt: Peter Lange Edition. Str. 177-197.
 • Зоран, Стојиљковић и Душан, Спасојевић (2015). Партијски систем Србије у Како интерну страначку демократију учинити могућом?, Стојиљковић, Спасојевић и Лончар (ур.), Београд, Подгорица: Факултет политичких наука, ЦеМИ, стр. 49-68.
 • Стојиљковић Зоран, Спасојевић Душан, Лончар Јелена (2013), Изборна понуда и идеолошко профилисање странака у Србији у Српска политичка мисао бр. 2/2013, год. 20, вол 40, Београд:Институт за политичке студије, стр. 135-150.
 • Спасојевић Душан (2012) Контролна функција Народне скупштине Републике Србије у Демократске перформанце парламената Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, Славиша Орловић (приредио), Београд, Сарајево, Подгорица: Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Сарајевски отворени центар, Факултет политичких наука – Универзитет Црне Горе (стр. 135-147)
 • Спасојевић Душан, Клеут Јелена, Бранковић Јелена (2012), Друштвене промене, болоњски процес и трећа мисија универзитета у Србији у Теме, година XXXВИ, бр. 3., Ниш: Универзитет у Нишу, стр. 1157-1172.
 • Спасојевић, Душан (2011), Одблокирана транзиција – политичке поделе у Србији након 2000. године у Годишњак 2011 (година В, број 5), Илија Вујачић (ур), Факултет политичких наука, Београд. стр 119-138.

Истраживачки пројекти:

Political Party Database – (https://www.politicalpartydb.org/)

Constitution-making and deliberative democracy – COST Action

Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics – COST Action

Balkan Comparative Electoral Study – FPS Belgrade, CEMI Podgorica, KIPRED Priština, FPS Sarajevo, Regional Research Promotion Program, 2014-2016.

Comparative Candidates Survey – 2014. (http://www.comparativecandidates.org/)

„Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије” – пројекат који финансира Министарство науке (рег. бр. 47026)

„Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту“ – пројекат који финансира Министарство науке (рег. бр. 179076)

Strengthening the Oversight Function and Transparency of the Parliament – Swiss Agency for Development and Cooperation, UNDP. 2013-2015.

Друштвена одговорност универзитета – Центар за образовне политике, 2013-2014

Душан Спасојевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught