Политика отпора и грађанска непослушност

Циљ предмета

У оквиру предмета се проучава генеза концепта грађанске непослушности као важног елемента дефинисања сваке модерне, демократске државе. Обрађују се антички узори, развој концепта преко опуса средњевековних конституционалиста, све до модерног поимања и тумачења грађанске непослушности.

Општи циљ предмета је да опреми студенте знањем, компетенцијама, вештинама и аналитичким оруђима потребним за самостално критичко истраживање и промишљање концепта грађанске непослушности  као елемента принципа грађанства Студенти који учествују на курсу Теорија грађанске непослушности требало би стекну вештину аргументованог разматрања основних проблема овог поља  политичке теорије и могућност да примене тако стечена знања и способности на анализу  политичких институција, поредака, идеја, вредности и проблема.

Исход предмета

На крају се очекује да студенти: (по)знају, разумеју и могу да користе политичке концепте грађанина, грађанства и грађанске непослушности у анализи савремених политичких проблема и поредака;  (препо)знају идеје важних политичких мислилаца;  могу  да  идентификују  и  процењују значај  главних  елемената  и  проблема  концепта грађанске непослушности; унапреде своје способности и вештине читања и разумевања текстова, као и усменог изражавања и аргументације.

Садржај предмета

Теоријска настава

Грађанин и слобода: књижевност, уметност и идеја грађанске непослушности; Идеја грађанске непослушности у средњевековним трактатима о борби против тиранске власти; Право на побуну и грађанске револуције 18. века; Грађанска непослушност и модерни конституционализам; Модерни концепт грађанске непослушности; Грађанска непослушност у теорији Џона Ролса; Концепти грађанске непослушности код Растина и Хабермаса; Шарп и Фриман: грађанска непослушност као вид ненасилног отпора; Грађанска непослушност на делу: М. Ганди (филм: ГАНДИ); Сатyаграха М. Гандија као вид грађанске непослушности; Анализа грађанске непослушности код Тороа ; Анализа грађанске непослушности код Волцера; Грађанска непослушност и политичка култура

Практична настава: Вежбе, Студијски истраживачки рад

 

Литература

а) основна

Александар Молнар, Расправа о демократској уставној држави, том ИИ и ИИИ (одабрана поглавља),  Самиздат Б92, Београд,  2001  (120  страна);  Џон  Ролс,  Теорија  правде,  одабрана  поглавља,  Службени  лист,  ЦИД,  Београд- Подгорица, 1998; (90 страна); Хенри Дејвид Торо, О дужности грађанина да буде непослушан и други есеји, Глобал Боок, Нови Сад, 1997 (110 страна)

б) допунска

Цивил Дисобидиенце, Оццасионал Папер, Центер фор тхе Студy оф Демоцратиц  Институтионс, Санта Барбара, Цалифорниа, 1966;; Слободан Јовановић, Из историје политичких доктрина, И и ИИ, Просвета, Београд,  1990; Војислав Становчић, Политичка  теорија,  И  и  ИИ,  Службени  гласник,  Београд, 2006;   Владимир  Павићевић,  Теорија  грађанске непослушности: о праву грађанина да буде непослушан у односу на власт, у: Зборник Београдске отворене школе, Београдска отворена школа, Београд, 2001.

Оцена знања

  • усмени испит 30;
  • активност у току предавања 25;
  • семинари 20;
  • колоквијуми 25;

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и менаџмент у политици 1 изборни 1+3 7 2012.

Related Courses