Радикална демократија, постдемократија и антидемократске теорије

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије Демократија и демократизација 1 изборни 2+1+1 6 2015.
1 изборни 2+1 6 2015.

Related Courses