Ђорђе Павићевић

редовни професор др

 

Образовање 

 • 1997 – Магистрирао на Одсеку за филозофију Филозофског факултета у Београду
 • 1992 – Дипломирао на Одсеку за филозофију Филозофског факултета у Београду

Предмети на којима је ангажован

 • Теорија политичког система,
 • Историја политичких теорија

Кретање у каријери

 • 1993. – 2002: истраживач на Институту за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • 1993 – Професор филозофије у Математичкој гимназији у Београду

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • 1999 – 2003 – ААОМ, предавао на различитим курсевима

Области научног интересовања 

 • Политичка филозофија,
 • политичка теорија,
 • етика

Учешће у истраживачким пројектима

 • 2002 – 2003: Могућност примене модерних филозофско-политичких парадигми на трансформацију друштва у Србији/Југославији (Институт за филозофију и друштвену теорију)
 • 2001 -2003: Политика и свакодневни живот у Србији (ИФДТ. један од руководилаца пројекта: заједно са Загорком Голубовић и Иваном Спасић)
 • 2001 -2003: Критички речник цивилног друштва (Нова српска политичка мисао)
 • 2001 – Отварање досијеа тајне полиције: Упоредна анализа (носилац пројекта: Центар за антиратну акцију – Београд);
 • 1995-2000: пројекат: Индивидуални и колективни идентитет у постомунизму; потпројекат: Комунитарно-либерални спор у савременој филозофији (Институт за филозофију и друштвену теорију)
 • 1993- 1995: пројекат: Језик и рационалност; потпројекат: Реконструктивна прагматика (Институт за филозофију и друштвену теорију)

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама 

 • Српско филозофског друштва,
 • Југословенско удружење за теорију и филозофију права

Хоби и интересовања 

 • Фудбал,
 • Дебатни клубови

Објављени чланци

 • “Карл-Отто Апел, Дискурс унд Верантwортунг, ….”, Theoria, 3-4, Београд, 1991.
 • “Легитимација правних поредака”, Зборник матице српске за друштвене науке, Нр. 95/1993, Нови Сад, 1994.
 • “Рорти и Хабермас: где је разлика?”, ин: Рицхард Рортy – Филозоф разбијеног огледала, Кошава, Вршац, 1994.
 • “Етика дискурса”, Филозофија и друштво VII, Београд, 1995,
 • “Политички дискурс и рационалност”, Српска политичка мисао, бр. 1-4/1996
 • “Комунитарно-либерални спор у савременој филозофији”, Филозофија и друштво ИX-X, Београд, 1996.
 • “Протест и покрет”, (са Иваном Спасић), Република, Нр. 155-156, Београд, 1997, на Пољском: “Сила гwиздкоw и стоп”, Газета Wyборцза, 8-9. лутего, 1997.
 • “Symbolization and Collective Identity in Civic Protest”, (са Иваном Спасић), Социологија, Нр. 1. 1997.
 • “Civil Society: A Normatively Overcharged Term”, in: Resurrecting Phoenix, ed. David Durst, AUBG, Blagoevgrad, 1997..
 • “Идеја узајамности у теорији правде Џ. Ролса”, Српска политичка мисао, 4/1998, Београд
 • Белград – Сила гwиздкów и стóп (wитх Ивана Спасић), ин: Обywателски протест и карнаwал улицзнy, ед. Јуллиусза Тyсзки, Познан, 1998.
 • Belgrad – Sila gwizdków i stóp (with Ivana Spasić), in: Obywatelski protest i karnawal uliczny, ed. Julliusza Tyszki, Poznan, 1998.
 • “Политички Дискурс: Медији и комуникација”, у: Медији и рат., ед. Нена Скопљанац, Алија Хоџић анд Бранимир Криштофић, Београд, 1999.
 • “Промене у Србији као процес социјалног учења: прелазна оцена”, (заједно са Иваном Спасић), у: (Р)еволуција и поредак, ед. Ивана Спасић и Милан Суботић, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2001.
 • Либералне вредности и политичка стабилност у Србији, Филозофија и друштво XИВ – XВ, Београд, 2002.
 • Национализам и либерализам: оправдање за толеранцију, у: Посткомунизам и демократске промене, прир. Вучина Васовић и Вукашин Павловић, Југословенско удружење за политичке науке и Факултет политичких наука, Београд, 2002
 • Богољуб Милосављевић и Ђорђе Павићевић, Тајни досијеи:отвараје досијеа служби државне безбедности, Центар за антиратну акцију, Београд, 2001. ISBN
Ђорђе Павићевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught