Социјални капитал, партиципација и друштвене промене