Пријава за волонтирање

Драги студенти и драге студенткиње социјалне политике и социјалног рада,

Пратећи новонасталу ситуацију изазвану ширењем вируса Цовид-19 (корона), а имајући на уму могућности организовања стручне праксе студената социјалне политике и социјалног рада, желимо да вас обавестимо да се реализација стручне праксе одлаже до престанка важења ванредне ситуације и да у овом тренутку осмишљавамо начине како да се један део сати практичне наставе може реализовати кроз онлине задатке.

Као будуће професионалце који се образују да својим професионалним деловањем помажу посебно осетљивим групама становништва, остављамо могућност да се заинтересовани студенти и студенткиње укључе и у волонтерске (практичне) активности на начин који је безбедан по студенте и кориснике. С тим у вези активно радимо на креирању безбедног и сигурног волонтерског програма и успостављање Волонтерског сервиса наставника и студената социјалног рада при Одељењу за социјалну политику и социјални рад чије активности ће бити усмерене ка помоћи најосетљивијим групама становништва.

У посебно ризичном положају се тренутно налазе старији суграђани, који имају сложеније здравствене проблеме, затим бескућници, особе са инвалидитетом, избеглице и расељена лица која живе у колективним центрима, корисници и кориснице социјалне помоћи, Роми и Ромкиње које живе у неформалним насељима, деца која се налазе у инстутуционалном или ванинстутуиционалном смештају (хранитељство) унутар система социјалне заштите итд.

Основна идеја је да волонтерски сервис функционише као он-лине платформа, посредством које бисмо:

  • пружали адекватне и благовремене информације од значаја за волонтерско ангажовање (где, шта, кад и како могу да се ангажују студенти волонтери);
  • успоставили базу знању – едукацију кроз размену едукативних материјала за рад у кризи,
  • омогућили онлине супервизијску помоћ волонтерима,
  • у сарадњи са организацијама који имају искуства деловања у ванредним ситуацијама (Црвени крст, хуманитарне организације) организовали акције прикупљања помоћи и подршку у дистрибуцији потребних донација најугроженијима;
  • умрежили се са организацијама/институцијама унутар система социјалне заштите и успоставили листу доступних ресурса подршке у заједници;
  • промовисали акције подршке, како суграђанима којима је помоћ потребна тако и стручним радницима/цама из система социјалне заштите.

Уколико сматрате да сте у могућности да се укључите у рад волонтерског сервиса, као и у обезбеђивање различитих видова помоћи за оне којима је помоћ у условима кризе потребна, позивамо вас да попуните пријаву за волонтирање на следећем линку https://forms.gle/YcET3o3rtaj2YPkk8

Такође важно нам је да истакнемо да је учешће у активностима волонтерског сервиса добровољно. Основни циљ Волонтерског сервиса је координисана помоћ и подршка свим студентима и студенткињма који желе да се укључе у волонтерске активности како би избегли неформална организовања која носе ризике по здравље како помагача тако и оних којима је помоћ потребна.