Često postavljana pitanja

E-student

 1. Pokušavam da rangiram želje za izborne predmete, ali sistem javlja da biranje predmeta nije u toku.
  Da li ste upisali odgovarajući predmet izbornog bloka u predviđenom roku? Ukoliko jeste, potrebno je da kliknete na pregled želja -> biranje želja i odaberete željene predmete. Ukoliko niste odabrali predmet izbornog bloka, zakasnili ste sa izborom predmeta i bićete raspoređeni na predmetu na kome bude mesta. Podnesite molbu preko e-studenta, uz doplatu od 2.000,00 dinara.
 2. Prilikom odabira želja za izborne predmete, sistem javlja da nisam izabrao dovoljan broj želja.
  Potrebno je da rangirate sve ponuđene predmete u svim izbornim blokovima.
 3. Pokušavam da odaberem (upišem) predmete, ali sistem javlja da biranje predmeta želje nije u toku.
  Verovatno ste pokušali da rangirate želje za izborne predmete, a ne da odaberete (upišete) predmete koje ćete pratiti u semestru. Biranje predmeta i rangiranje želja za izborne predmete su dva odvojena koraka. Prvo se upisuju predmeti, pa se po isteku roka za upis predmeta rangiraju želje. Ako želite da odaberete predmete, potrebno je da na ekranu „biranje predmeta“ odaberete „biranje predmeta“, a ne „pregled želja“. „Pregled želja“ ćete odabrati po isteku roka za upis predmeta, kada budete rangirali želje za izborne predmete. Ukoliko postoje nejasnoće u vezi sa ovim procesom, pošaljite imejl administratorki fakultetskog informacionog sistema.
 4. Pokušavam da odaberem (upišem) predmete, ali sistem javlja da biranje predmeta nije u toku.
  Proverite da li je rok za odabir predmeta istekao. Ako je rok istekao, potrebno je da odaberete predmete molbom upućenom preko e-studenta, uz doplatu od 2.000,00 dinara. Ukoliko rok za odabir predmeta nije istekao, odmah pošaljite mejl administratorki fakultetskog informacionog sistema.
 5. Pokušavam da odaberem (upišem) predmete ili da rangiram želje, ali sistem javlja da prijava ispita nije u toku.
  Nalazite se na stranici za prijavu ispita, a ne za upis predmeta ili rangiranje želja. Ako želite da upišete predmete ili rangirate želje, potrebno je prvo da pristupite stranici za biranje predmeta.
 6. Pokušavam da odaberem predmete, ali sistem javlja da postoje nearhivirane prijave. Šta da radim?
  Ukoliko se radi o upisu predmeta iz letnjeg semestra, sačekajte nekoliko dana da se zapisnici proknjiže i pokušajte ponovo. Ukoliko problem postoji i poslednjeg dana za odabir predmeta, obratite se mejlom Milošu Vukčeviću ili podnesite molbu preko e-studenta. Ne zaboravite da je potrebno da se javite pre isteka roka za odabir predmeta (ne roka za rangiranje želja!), u suprotnom ćete platiti naknadu za zakasneli odabir predmeta.
 7. Pokušao sam da pristupim e-studentu u roku, ali sam imao tehničkih problema i sada je rok prošao. Da li mogu da odaberem predmete na šalteru studentske službe?
  Ukoliko ste se blagovremeno (pre isteka roka za odabir predmeta) mejlom obratili administratorki informacionog sistema povodom tehničkih problema koje ste imali, možete besplatno odabrati predmete putem molbe na e-studentu. Ukoliko se niste javili na vreme, moraćete da platite naknadu od 2.000,00 dinara.
 8. Zaboravio sam lozinku za pristup e-studentu ili ne mogu da pristupim servisu.
  Pošaljite imejl administratorki fakultetskog informacionog sistema pre kraja radnog dana.
 9. Prilikom upisa predmeta kao naziv stoji Predmet izbornog bloka 1. Kako da 
znam o kojim se predmetima radi?
  Pogledajte pregled svog studijskog programa na sajtu Fakulteta, tamo su istaknuti izborni blokovi i predmeti koji im pripadaju.
 10. Ponovo upisujem izborni predmet koji sam slušao prošle godine, ali umesto njegovog naziva vidim samo izborni blok kome taj predmet pripada.
  Potrebno je da odaberete odgovarajući izborni blok i da u predviđenom roku rangirate želje na e-studentu. Mesto na predmetu koji ste prethodno slušali Vam je zagarantovano.
 11. Položio sam određeni izborni predmet prošle godine, ali mi e-student i ove godine nudi da odaberem izborni blok kome taj izborni predmet pripada. Položeni ispiti su mi uredno evidentirani.
  Nemojte birati izborni blok koji sadrži predmet koji ste položili.

 

Uslovi upisa

 1. Mogu li da upišem više od 90 ESPB? Makar jedan bod više? A šta ako podnesem molbu?
  Ne, to je protivno Zakonu o visokom obrazovanju.
 2. Mogu li da upišem više ESPB od broja predviđenog uslovima upisa? Student sam druge godine i hteo bih da upišem 73 ESPB, umesto predviđena 72.
  Ne. Svaka molba ove vrste biće odbijena.
 3. Student sam četvrte godine i uslovima upisa je predviđeno da mogu, molbom, da upišem do 90 ESPB, pod uslovom da ću time upisati celu četvrtu godinu studija. Kako to mogu da učinim?
  Podnesite molbu preko e-studenta.
 4. Kako da izračunam iznos školarine za sledeći semestar?
  Proučite cenovnik dostupan na sajtu. Broj ESPB predmeta koje ponovo upisujete u semestru pomnožite cenom ponovnog upisa boda, broj ESPB predmeta koje prvi put upisujete u semestru pomnožite cenom prvog upisa boda i saberite dva iznosa. Ukoliko Vam je školarina umanjena, ukupni iznos se umanjuje za procenat umanjenja.
 5. Da li mogu da polažem ispite koje sam preneo iz letnjeg semestra prošle godine u januarskom ili februarskom roku?
  Možete.
 6. Da li postoji maksimalan broj ESPB koje mogu da upišem u semestru? Na primer, ako je godišnji maksimum 72 ESPB, da li to znači da po semestru mogu da upišem do 36 ESPB?
  Ne, bodove možete rasporediti kako želite, s tim što ispite iz odgovarajućeg semestra koje niste položili do trenutka upisa tog semestra morate upisati ponovo. Sistem Vam neće dozvoliti da prekoračite godišnji maksimum, predvićen uslovima upisa. Obratite pažnju na to da po zakonu morate upisati sve predmete koje niste položili prethodnih godina. Ukoliko upišete veliki broj novih ESPB iz zimskog semestra u nadi da ćete se osloboditi prenetih ispita iz letnjeg semestra zaključno sa februarskim ispitnim rokom, a ne uspete da ispunite svoj plan, može se desiti da ne možete upisati sve ponovno praćene predmete iz letnjeg semestra. U tom slučaju se morate odreći nekih prvi put praćenih predmeta iz zimskog semestra i odabrati predmete putem elektronske molbe uz naknadu od 2.000,00 dinara.
 7. Moje ime se ne nalazi na rang listi, da li mogu da se upišem i kada to mogu da učinim?
  Možete, u terminu predviđenom za studente koji se nisu rangirali. Pogledajte raspored upisa.
 8. Moram li da dođem lično na upis godine?
  Ne morate, ali ne zaboravite da odaberete predmete preko estudenta.
 9. Upisao sam studije pre 2015. godine i vidim da se studijski program promenio. Da li upisujem predmete po novom studijskom programu?
  Ne, pratite svoj studijski program.
 10. Upisao sam studije pre 2015. godine i treba prvi put da upišem predmet koji se više ne izvodi. Šta da radim?
  Potrebno je da se obratite nastavniku koji predaje taj predmet. Moguće je da se predmet izvodi pod drugim nazivom, a ako to nije slučaj, nastavnici će Vas najbolje posavetovati kako da ispunite obaveze na predmetu.
 11. Ako upišem bar jedan predmet sa naredne godine studija, da li plaćam punu školarinu za tu godinu?
  Ne. Školarina se plaća po upisanom bodu, a ne po godini. Vidite odgovor na pitanje br. 4.