На увиду јавности

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије

02 Број: 1814/3 20.10.2020. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Јавно приступно предавање кандидата за итзбор у звање доцента за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије, др Деспота Ковачевића

Јавно приступно предавање кандидата у звање доцента за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије, др Деспота Ковачевића
Read More
,

На увиду јавности – Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије

02 Број: 1345/3 14.09.2020. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More

увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област Политичка економија и финансије

02 Број: 870/3 23.06.2020. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More
,

На увиду јавности – Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник, кандидаткиње др Јасминке Симић

02 Број: 771/2 08.06.2020.г.   Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 82. Закона о науци и истраживањима (“Службени...
Read More
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Политичка економија и финансије

02 Број: 665/3 03.06.2020. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Jавно приступно предавање кандидатa за избор у звање доцента за ужу научну област: Политичка економија и финансије, др Ивана Станојевића

приступно предавање кандидатa за избор у звање доцента за ужу научну област: Политичка економија и финансије, др Ивана Станојевића
Read More
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Социјална политика

02 Број: 201/3 03.02.2020.г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More