На увиду јавности

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област – Политички ситеми

02 Број: 2478/3 13.10.2021. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More

Јавно приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област: Политички системи др Стефана Сурлића

Јавно приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област: Политички системи др Стефана Сурлића Приступно опредавање...
Read More

На увид јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник кандидаткиње Невене Јанков

02 Број:2155/2 17.09.2021. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 86. став 2. Закона о науци и истраживањима („Службени...
Read More

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Meђународно-правна област

02-2115/3 14.09.2021. године   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Увид јавности, реферат комисије за избор асистента за ужу научну област„ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА, ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА“

02-2051/2 08.09.2021. Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања...
Read More

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Филозофске, социолошке и психолошке студије

02 Број: 2040/3 07.09.2021. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

На увиду јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник кандидата Филипа Отовића Вишњића

02 Број:1950/2 01.09.2021. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 86. став 2. Закона о науци и истраживањима („Службени...
Read More