На увиду јавности

Увид јавности – Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник, кандидата др Марјана Ивковићa

02 Број: 2463/2 25.12.2020.г. Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 82. Закона о науци и истраживањима (“Службени гласник...
Read More

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор два доцента за ужу научну област Међународне студије

02 Број: ____/3 24.12.2020. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Увид јавности допуњен Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије

02 Број: 2254/3 07.12.2020. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област Теорија културеи студије културе

02 Број: 2160/3 01.12.2020. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије

02 Број: 1814/3 20.10.2020. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Јавно приступно предавање кандидата за итзбор у звање доцента за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије, др Деспота Ковачевића

Јавно приступно предавање кандидата у звање доцента за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије, др Деспота Ковачевића
Read More