На увиду јавности

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Енглески језик

02 Број: 120/3 20.01.2022. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Политичкa теорија, политичка историја и методологија политичких наука

02 Број: 3026/3 03.12.2021. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област – Политички ситеми

02 Број: 2478/3 13.10.2021. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More