На увиду јавности

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици – наставни предмет Енглески језик

02 Број: 1435/3 12.07.2022. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања...
Read More

На увид јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник кандидата Слађана Ранкића

02 Број:1427/2 08.07.2022. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 86. став 2. Закона о науци и истраживањима („Службени...
Read More
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Mедијске студије, новинарство и медијско право.

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног...
Read More

Елвин Бањица јавно ће бранити завршни мастер рад „ „ Сложени инструменти локалног економског развоја у Републици Србији – пример добре праксе: „ Бизнис инкубатор Центар Ужице “

Елвин Бањица јавно ће бранити завршни мастер рад „ „ Сложени инструменти локалног економског развоја у Републици Србији – пример добре...
Read More

Нада Муждека јавно ће бранити завршни мастер рад “Примена Истамбулске конвенције у Републици Србији: проблеми у пракси и могућа решења”

Нада Муждека јавно ће бранити завршни мастер рад   „ Примена Истамбулске конвенције у Републици Србији: проблеми у пракси и могућа решења”...
Read More
,

На увиду јавности завршни мастер рад Елвина Бањице

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад  да  Елвина Бањице „ Сложени инструменти локалног економског развоја...
Read More

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада

02 Број: 1273/3 24.06.2022. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Европске студије

02 Број: 1217/3 21.06.2022. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Mеђународна безбедност

02 Број: 1167/3 14.06.2022. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More