На увиду јавности

На увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област Социјална политика

02 Број: 798/2 19.04.2021. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну Међународно-правну област

02 Број: 778/3 16.04.2021. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике

02 Број: 748/2 13.04.2021. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област Mеђународне студије

02 Број: 667/3 01.04.2021. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област Eвропске студије

02 Број: 600/3 22.03.2021. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област Eвропске студије

02 Број: 509/3 03.03.2021. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Уид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Медијске студије, новинарство имедијско право.

02 Број: 450/3 25.02.2021. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Увид јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник кандидатa Александра Ковачевића

02 Број:410/2 22.02.2021. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 86. став 2. Закона о науци и истраживањима („Службени...
Read More
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Социјална политика.

02 Број: 408/3 19.02.2021. г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More