Конкурси

,

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2022. години

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ расписује К О Н К УР С за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2022. години У циљу подстицања што бољег...
Read More
, , ,

Тероризам и организовани криминал – конкурс за специјалистички програм иновација знања

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за специјалистички програм иновација знања Тероризам и организовани...
Read More

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа доцента за ужу научну област Медијске студије, новинарство и медијско право

конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, доцента за ужу научну област Медијске студије, новинарство и...
Read More

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа доцента за ужу научну област Комуникологија и информатика

конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, доцента за ужу научну област Комуникологија и информатика
Read More
,

Конкурс за доделу награде „Др Филип Брковић“

У част прерано преминулог колеге др Филипа Брковића, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Студентски парламент Факултета...
Read More