Вести

,

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује други уписни рок за упис у прву годину основних академских студија:

 • 2 (два) места у статусу самофинансирајућих студената основних академских студија политикологије,
 • 1 (једно) место у статусу студента који се финансира из буџета за држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2016/17. години и који до последњег дана пријаве у првом конкурсном року нису нострификовали1 стране исправе.

РАСПОРЕД

 • Пријављивање кандидата: 4. и 5. септембра 2017. од 11 до 13 часова;

 • Полагање пријемног испита: 7. септембра 2017. у 9 часова;

 • Објављивање резултата: 8. септембра 2017. на прелиминарној ранг листи;

 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: 8. септембра 2017;

 • Објављивање коначне ранг листе: 11. септембра 2017;

 • Упис примљених кандидата: 12. септембра 2017. од 11 до 13 часова.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Славко Тадић –
 Устав и права грађана за IV разред гимназије и III и IV разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2015.

ИСТОРИЈА

 • Драгомир Бонџић, Коста Николић –Историја за III разред гимназије општег и друштвенојезичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
 • Момчило Павловић, Ђорђе Ђурић – Историја за III разред гимназије природноматематичког смера и IV разред општег и друштвенојезичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Требјешанин  Психологија за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 • Љиљана Николић, Босиљка Милић – Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Живојин Станојчић, Љубомир Поповић – Граматика српског језика за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Иво Тартаља – Теорија књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008. или новија издања.
 • Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мате Пижурица – Правопис српског језика, Матица Српска, Нови Сад, 2013.

СОЦИОЛОГИЈА
Група аутора, редакторка др Смиљка Томановић –
 Социологија за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета);

 • Оригинале сведочанства сва четири разреда завршене средње школе

(на увид);

 • Оригинал диплому о завршном, односно матурском испиту (на увид);

 • Оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе и оверену фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту.

 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или копија)

 • Оригинал признаницу о уплати за полагање пријемног испита у износу од 6.000 динара на жиро рачун Факултета: 840-1838666-35; модел: 97; позив на број: 52080.

УПИС СТУДЕНАТА

Кандидати који стекну право на упис, подносе:

 • један образаца ШВ-20 (купује се у скриптарници),

 • индекс (купује се у скриптарници),

 • две исте фотографије (3,5 х 4,5), једну залепити на образац ШВ-20,

а другу у индекс,

 • оригинал признаницу о уплати 100,00 динара на жиро-рачун Факултета:

840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080

сврха уплате: финансирање Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената,

 • оригинал признаницу о уплати 5.000,00 динара на жиро-рачун факултета:

840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080

сврха уплате: административни трошкови првог уписа на студијски програм (урачунато осигурање за школску 2017/18.)

Самофинансирајући студенти студијског програма Основних академских студија политикологије уплаћују 100.000,00 динара. Школарина се може уплатити у четири једнаке рате, од којих се прва рата уплаћује при упису.

За додатна обавештења везана за пријемни испит и упис на прву годину основних академских студија можете се јавити сваког радног дана од 11 до 13 часова референткињи за упис Јасни Дозет на телефон 30-92-903 или путем имејла: jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs

1 Нострификацију школских сведочанстава врши Министарство просвете Владе Републике Србије, Београд, Немањина бр. 22–26.

Related Posts