Вести

, ,

Други уписни рок – упутство за упис на мастер академске студије за 2017/18. годину

 

 

Упис примљених кандидата на мастер академске студије У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ биће обављен у понедељак, 23.10.2017. године у периоду од 11:00 до 15:00 часова у канцеларији бр. 5, у приземљу.

 

Упис се МОРА обавити лично.

За упис су потребна следећа документа:

  • два попуњена обрасца ШВ-20 преузимају се у канц. бр. 5
  • попуњен индекс прве две странице (факултет обезбеђује индексе)
  • две исте фотографије (3,5 х 4,5);
  • оверене фотокопије дипломе и уверења о положеним испитима (уколико нисте предали приликом пријављивања на конкурс). Студенти који су завршили основне акдемске студије на ФПН нису у обавези да исте оверавају
  • оригинал признаницу о уплати 100,00 динара на жиро-рачун Факултета:

840-1838666-35; модел 97, позив на број: 55-79

сврха уплате: финансирање Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената;

  • оригинал признаницу о уплати 5.000,00 динара на жиро-рачун факултета:

840-1838666-35; модел 97, позив на број: 82 070

сврха уплате: административни трошкови првог уписа на студијски програм;

  • доказ о уплати (уплатницу) прве рате за школарину у износу од 31.000,00 динара

(укупна школарина износи 124.000,00 динара и могуће је платити у четири једнаке месечне рате);

  • уговор о студирању (потписује се приликом уписа);
  • За кандидате који су претходни ниво образовања стекли у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране високошколске исправе.

Број рачуна за уплату школарине је исти за све смерове:  840-1838666-35, модел: 97

Позиви на број (по студијским програмима/модулима):

Назив студ.програма/модула Позив на број
Мастер академске студије политикологије – демократија и демократизација 79 265
Мастер академске студије политикологије – јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 43 277
Мастер академске студије социјалне политике 61 271
Мастер академске студије социјалног рада 58 272
Мастер академске студије политикологије – политичка аналитика и друштвене промене 82 264
Мастер академске студије комуникологије 52 274
Мастер академске студије културологије 34 280
Мастер академске студије политикологије – студије рода 49 275
Мастер академске студије новинарства 55 273
Мастер академске студије политикологије – еколошка политика 46 276
Мастер академске студије политикологије – избори и изборне кампање 37 279
Мастер академске студије политикологије – политички систем и привредни развој 88 262
Мастер академске студије политикологије – политичко насиље и држава 85 263
Мастер академске студије политикологије – политиколошке студије религије 40 278
Мастер академске студије политикологије – међународне студије  
Модул: Међународна политика 70 268
Модул: Европске студије 76 266
Модул: Студије САД 64 270
Модул: Међународна безбедност 73 267
Модул: МХП и право људских права 67 269

 

 

У недељи од 16.10. до 20.10.2017. године планирано је оджавање уводна предававања и презентације изборних предмета на студијским програмима/модулима. Термини уводних предавања биће објављени на сајту Факултета.

Студенти ће том приликом добити наставни план на којем ће заокружити изборне предмете које бирају у првом семестру. Потписани лист предати у најхитнијем року Служби за мастер студије, како би предавања на свим изборним предметима кренула по календару наставе утврђеном за школску 2017/18. годину.

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts