Вести

Увид јавности докторске дисертације кандидата Дејана Бурсаћа

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Дејана Бурсаћа „Утицај идеолошке оријентације политичких партија на јавну потрошњу у бившим социјалистичким државама“ и извештај Комисије о оцени дисертације налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид сваког дана, од 9:00 до 18:00 часова, 30 дана од дана објављивања овог обавештења (од 19.11.2018. до 18.12.2018.)