Наталија Перишић

редовни професор др

Образовање

 • Докторске студије – 2012. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Социјална политика и социјални рад.
  Докторски рад: Социјална сигурност између државе и тржишта.
 • Магистарске студије – 2007. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Савремена социјална политика.
  Магистарски рад: Европски социјални модели.
 • Специјалистичке студије –  2005. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Медијација у породичним односима.
  Специјалистички рад: Пружање помоћи родитељима у обликовању плана посета у складу са узрастом детета.
 • Основне студије – 2000. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Социјална политика и социјални рад.
  Дипломски рад: Социјална права радника у Европској унији.

Претходна запослења

 • Од 2017. године – ванредна професорка
 • Од 2012. године – дoценткиња
 • Од 2008. до 2012. године – асистенткиња
 • Од 2003. до 2008. године – асистенткиња приправница
 • Од 2002. до 2003. године – асистенткиња демонстраторка

Важнији објављени радови

 • Жегарац, Н, Перишић, Н, Бургунд Исаков, А, Лончаревић, К, Марковић, В. (2021). Заштита деце у миграцијама – приступ заснован на правима. Београд: Факултет политичких наука.
 • Perišić, N, Satarić, N. (2021). Meanings of Getting Old in Post-Transition Serbia: A Gender Perspective. In: D. Gramshammer-Hohl, O. Hergenröther (Eds.) Foreign Countries of Old Age: East and Southeast European Perspectives on Aging (pp. 127-148). Bielefeld: transcript Verlag.
 • Перишић, Н, Видојевић, Ј. (2020). Концептуализовање сиромаштва у социјалној политици и пракси социјалистичке Југославије. Политичка мисао, 57(3): 150-173.
 • Perišić, N. (2019). Domestic Violence Against Immigrant Women in Transit – The Case of Serbia. Temida, 22(1); 39-58.
 • Perišić, N, Tanasijević, J. (2018). Female Labor Market Participation in Serbia. In: A. Zamfira, C. de Montlibert, D. Radu (Eds.). Gender in Focus: Identities, Codes, Stereotypes and Politics (pp. 314-331). Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Publishers.
 • Перишић, Н. (2016). Социјална сигурност – појмови и програми. Београд: Факултет политичких наука.
 • Perišić, N. (2016). The Serbian Welfare State – A Transition Loser. In: K. Schubert, P. De Villota, J. Kuhlmann (Eds.), Challenges to European Welfare Systems (pp. 647-669). Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.
 • Видојевић, Ј. Милошевић, А. Перишић, Н. (ур) (2015). Изазови глобализације:  сиромаштво и неједнакости. Београд: Факултет политичких наука.
 • Perišić, N. Vidojević, J. (2015). The Role of Public Policies in Supporting Female Employment in Serbia. The South Slav Journal, 34(1-2): 58-86.
 • Vidojević, J. Perišić, N. (2015). The Power of Discourse: Reflections on the Obstacles to Social Inclusion of Roma in Serbia. Social Inclusion 3(5): 137-147.
 • Perišić, N. Vidojević, J. (2015). Responses of the Serbian Welfare State to the Global Economic Crisis. Revija za socijalnu politiku, 22(2): 177-194.

Важнији истраживачки пројекти

 • Migration, Integration and Governance Research Centre, HORIZON 2020 Project, 2019-2022
 • Co-Creation of Knowledge and Building of Expertise for the Protection of Children Affected by Migration and Forced Displacement, UNICEF project, 2019–2020
 • Development of policy oriented training programmes in the context of the European integration, TEMPUS project, 2013-2016
 • Strengthening of Higher Education in Social Policy Design and Social Services Delivery, TEMPUS project, 2013-2016
 • Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, 2011 – 2021. године, Министарство науке Републике Србије.
 • Analytical support on the socio-economic impact of social protection reforms in the EU member states and EFTA/EEA, candidate and pre-candidate countries, 2008 – 2013, European Commission & Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und –gestaltung e.V.
 • Реформа социјалне политике у оквиру укупних друштвених и економских реформи у Србији и процеса придруживања и приступања Србије и Црне Горе Европској унији, 2006 – 2010. године, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.
Наталија Перишић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught