Вести

,

Измене у распореду наставе на основним академским студијама – петак, 23. новембар 2018.

Услед одржавања велике међународне конференције на Факултету политичких наука, у петак, 23. новембра 2018. године, доћи ће до измена у распореду слушаоница:

  • Савремени економски системи (предавање) слуш. 17
  • Основи методологије политичких наука (предавање) сл. 2
  • Пoлитичка социологија савременог друштва (вежбе за П смер) – слуш. 10
  • Безбедност Србије (предавање) – слуш. 4
  • Безбедност Србије (вежбе из слуш. 3) – слуш. 10
  • Увод у политичку теорију (вежбе за С10) – слуш. 5
  • Упоредна политика (вежбе за Н3, Н4, Н5) – слуш. 10

Сви термини предавања и вежби остају непромењени.