Вести

Извештај о броју преосталих места након прозивке кандидата 2. јула 2019. године

Студијски програм: Основне академске студије политикологије

 У категорији студената који се финансирају из буџета уписали су се сви кандидати.

За упис у категорији самофинансирајућих студената остала су укупно 23 (двадесет три) места.

 Прозивка кандидата за преостала места биће одржана у петак, 5. јула 2019. године у 11 часова у амфитеатру.

 Важно: Сви кандидати који су се пријавили на ОАС политикологије, а нису дошли на прозивку 2. јула, могу да се упишу уколико после прозивања кандидата пласираног на ранг листи за прозивку под редним бројем 333 преостане слободних места. Уколико оваквих кандидата има више, уписују се редом, на основу пласмана на ранг листи, до попуњавања места на студијском програму. Кандидати су обавези да дођу на прозивку у предвиђено време (петак, 5. јул у 11 часова у амфитеатар).

 

 Студијски програм: Основне академске међународне студије

 У категорији студената који се финансирају из буџета уписали су се сви кандидати.

За упис у категорији самофинансирајућих студената уписали су се сви кандидати.