Вести

Расположива места за упис на основне академске студије: прозивка 5. јула 2019. у 11 часова

Сви кандидати морају бити у просторији искључиво у назначено време, не смеју напуштати просторију док се прозивка не заврши нити доћи у другом термину. Кандидати се не морају уписати лично, али лице које долази на прозивку уместо њих мора имати сва потребна документа наведена у упутству за упис. Уколико се лице не јави приликом прозивке губи право на упис.

Студијски програм: Основне академске студије новинарства

 За упис у категорији самофинансирајућих студената осталa су укупно 22 (двадесет два) места.

 Прозивка кандидата за преостала места биће одржана у петак, 5. јула 2019. године у 11 часова у амфитеатру.

Важно: На прозивци ће бити прозвани кандидати закључно са редним бројем 204 пошто преостали кандидати нису испунили законски минимум за упис на основне академске студије.

 

Студијски програм: Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада

За упис у категорији самофинансирајућих студената осталo je укупно 9 (девет) места.

Прозивка кандидата за преостала места биће одржана у петак, 5. јула 2019. године у 11 часова у амфитеатру.

 

Студијски програм: Основне академске студије политикологије

За упис у категорији самофинансирајућих студената остала су укупно 23 (двадесет три) места.

Предност имају кандидати пласирани на ранг листи за прозивку од броја 251 до броја 333.

 Прозивка кандидата за преостала места биће одржана у петак, 5. јула 2019. године у 11 часова у амфитеатру.

Важно: Сви кандидати који су се пријавили на ОАС политикологије, а нису дошли на прозивку 2. јула, могу да се упишу уколико после прозивања кандидата пласираног на ранг листи за прозивку под редним бројем 333 преостане слободних места. Уколико оваквих кандидата има више, уписују се редом, на основу пласмана на ранг листи, до попуњавања места на студијском програму. Кандидати су обавези да дођу на прозивку у предвиђено време (петак, 5. јул у 11 часова, амфитеатар).

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts