Vesti

Upis na osnovne akademske studije 2019/20. godine – drugi upisni rok

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka raspisuje drugi upisni rok za:

 1. državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2018/19. godine,
 2. stipendiste po projektu Vlade Republike Srbije „Svet u Srbiji“.

I Državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu u školskoj 2018/19. godini mogu da konkurišu za: 1 (jedno) budžetsko mesto odlukom Vlade RS.

Državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2018/2019. konkurišu u drugom konkursnom roku za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija po prethodno obavljenoj nostrifikaciji školskih svedočanstava i diplome stečene u inostranstvu. Nostrifikaciju školskih svedočanstava vrši Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije, Beograd, Nemanjina br. 22–26.

II Kandidati – stipendisti po projektu Vlade Republike Srbije „Svet u Srbiji“ moraju imati potvrdu Ministarstva da je proces nostrifikacije njihovih srednjoškolskih dokumenata u toku (upisuju se mimo kvote).

RASPORED – DRUGI UPISNI ROK 2019/20.

 • Prijavljivanje kandidata: 2. i 3. septembra 2019. od 11 do 13 časova
 • Objavljivanje liste sa uspehom kandidata iz srednje škole: 4. septembar 2019.
 • Polaganje prijemnog ispita: 5. septembar 2019. u 9 časova
 • Objavljivanje rezultata: 6. septembar 2019. posle 12 časova na preliminarnoj rang listi
 • Primedbe na preliminarnu rang listu: 9. septembar 2019. od 10 do 11 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste: 10. septembar 2019.
 • Upis primljenih kandidata: 11. septembar 2019. od 11 do 13 časova

 

LITERATURA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA

USTAV I PRAVA GRAĐANA
Slavko Tadić – Ustav i prava građana za IV razred gimnazije i III i IV razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike, Beograd, 2015.

ISTORIJA

 • Dragomir Bondžić, Kosta Nikolić –Istorija za III razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Zavod za udžbenike, Beograd, 2014.
 • Momčilo Pavlović, Đorđe Đurić – Istorija za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i IV razred opšteg i društveno-jezičkog smera, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012.

PSIHOLOGIJA
Žarko Trebješanin  – Psihologija za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.

 SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 • Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić –Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za  I, II, III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012. ili ranija izdanja.
 • Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović –Gramatika srpskog jezika za I, II, III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012. ili ranija izdanja.
 • Ivo Tartalja –Teorija književnosti, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008. ili novija izdanja.
 • Mitar Pešikan, Jovan Jerković, Mate Pižurica –Pravopis srpskog jezika, Matica Srpska, Novi Sad, 2013.

SOCIOLOGIJA
Grupa autora, redaktorka dr Smiljka Tomanović – Sociologija za III razred srednjih stručnih škola i IV razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012.

 

PODNOŠENJE DOKUMENATA NA KONKURS

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • Prijavu na konkurs (kupuje se u skriptarnici Fakulteta);
 • Originale svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole (na uvid);
 • Original diplomu o završnom, odnosno maturskom ispitu (na uvid);
 • Overene fotokopije svedočanstava sva četiri razreda završene srednje škole i overenu fotokopiju diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu.
 • Original priznanicu o uplati za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000 dinara na žiro račun Fakulteta: 840-1838666-35; model: 97; poziv na broj: 52080.

 

UPIS STUDENATA

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • jedan obrazac ŠV-20 (kupuje se u skriptarnici),
 • indeks (kupuje se u skriptarnici),
 • dve iste fotografije (3,5 h 4,5), jednu zalepiti na obrazac ŠV-20, a drugu u indeks,
 • original priznanicu o uplati 100,00 dinara na žiro-račun Fakulteta:

840-1838666-35; model 97, poziv na broj: 52080

svrha uplate: finansiranje Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata,

 • original priznanicu o uplati 5.000,00 dinara na žiro-račun fakulteta:

840-1838666-35; model 97, poziv na broj: 52080

svrha uplate: administrativni troškovi prvog upisa na studijski program (uračunato osiguranje za školsku 2019/20.)

Za dodatna obaveštenja vezana za prijemni ispit i upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija možete se javiti svakog radnog dana od 15. avgusta 2019. referentkinji za upis Jasni Dozet na telefon 011/30 92 903 ili putem imejla: jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs