Вести

,

МАС Новинарство – уводни час и представљање изборних предмета

Обавештавамо студенте уписане на  мастер програм Новинарства да дођу на уводни час и представљање изборних предмета које ће се одржати у четвртак. 17.октобра са почетком у 17:30 часова у слушаоници (биће објављена накнадно)

Том приликом сви студенти ће добити наставни план и у обавези су да заокруже наставне предмете које бирају у првом семестру.

Потписане листе потребно је предати Служби за мастер студије, канцеларија бр. 5 у најхитнијем року, а најкасније до 25. октобра 2019. године