Вести

,

Обавештење за студенте прве године међународног смера – подела у мале групе за часове вежби

Историја античке и средњовековне политичке мисли (Миб1/1 и Миб1/2) 

Политичка економија (Миб1/3 и Миб1/4)

Информационо – комуникациони системи (Миб3/1 и Миб3/2)