Вести

Политичка економија – колоквијум и поправни колоквијум

Колоквијум из предмета Политичка економија ће биит одржан 2. децембра (понедељак) 2019. године, у 16 часова (слушаоница ће бити објављена накнадно) према следећем распореду:
– од 16:00 до 16:45 – Међуанродне студије и Социјална политика и социјални рад (групе М1/3 (М6) и М1/4 (М7) и група С изб.);
– пд 17:00 до 17:45 – Политикологија (групе П1 и П2)
Поправни колоквијум ће бити одржан 23. децембра (понедељак) 2019. према следећем распореду:
– од 16:00 до 16:45 – Међуанродне студије и Социјална политика и социјални рад (групе М1/3 (М6) и М1/4 (М7) и група С изб.);
– од 17:00 до 17:45 – Политикологија (групе П1 и П2)