Вести

Отворена научна конференција ,,Судство као власт“

Дводневна конференција на тему ,,Судство као власт“, коју организује Центар за правосудна истраживања (ЦЕПРИС), Центар за конституционализам Факултета политичких наука и Српско удружење за правну и социјалну филозофију (IVRS), свечано је отворена на Факултету политичких наука.

Уводну реч имала је председница ЦЕПРИС-а, Вида Петровић Шкеро, која је истакла да је изузетно важно да се константно бавитмо потенцијалним, али и већ постојећим проблемима у судству. ,,Сматрам да је ово право, али и крајње време да се одржи дебата на тему судске власти. Подела ко у судству има колика овлашћења, постала је прилично нејасна“, истакла је Петровић Шкеро.

Овај научни скуп први је оваквог типа и има за циљ разматрање различитих аспеката судства. Неке од тема су уставноправни оквир установљења судства као власти, извори легитимности судске власти, законодавство и судство као правне власти – судске одлуке као извор права, судство и заштита људских права као и многе друге.

Конференција се одржава 29. и 30. новембра на Факултету политичких наука, а у прилогу можете погледати програм скупа.