Vesti

,

MAS- Obavešetenje za studente upisane u drugu i treću godinu

Obaveštavamo studente generacija 2018/19 i 2017/18, godine, upisane u drugu i treću godinu,  da svoje indekse mogu preuzeti svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 15:00 časova, u kancelariji br. 5 u prizemlju.

Studentima generacije 2017/18. su odobrene molbe za upis u treću godinu su od strane prodekana za studije drugog i trećeg stepena. Produžetak statusa studenta za školsku 2019/20. godinu traje zaključno sa 30.09.2020. godine.