Вести

,

МАС – Одлуке ННВ, признавање положених испита

Студенти мастер академских студија  уписани 2019/20. године након истека статуса студента који су поднели молбе за признавање положених испита могу да преузму Одлуку Наставно-научног већа Факултета са седнице одржане 28. новембра 2019. године сваког раданог дана у периоду од 10:00 до 15:00 часова.

Признавање положених испита износи 50% вредности ЕСПБ на студијском програму у текућој школској години на студијском програму на ком се признају ЕСПБ, односно 3ЕСПБ по признатом испиту. Вредност једног ЕСПБ је 2.066,00 динара. 

Уплате  за трошкове признатих испита  извршити на рачун Факултета:

-текући 840-1838666-35

-модел 97,  

позив на број 

Назив студ.програма/модула Позив на број
Мастер академске студије политикологије – демократија и демократизација 26 315
Мастер академске студије политикологије – јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 87 327
Мастер академске студије социјалне политике 08 321
Мастер академске студије социјалног рада 05 322
Мастер академске студије политикологије – политичка аналитика и друштвене промене 29 314
Мастер академске студије комуникологије 96 324
Мастер академске студије културологије 78 330
Мастер академске студије политикологије – студије рода 93 325
Мастер академске студије новинарства 02 323
Мастер академске студије политикологије – еколошка политика 90 326
Мастер академске студије политикологије – избори и изборне кампање 81 329
Мастер академске студије политикологије – политички систем и привредни развој 35 312
Мастер академске студије политикологије – политичко насиље и држава 32 313
Мастер академске студије политикологије – политиколошке студије религије 84 328
Мастер академске студије политикологије – међународне студије  
Модул: Међународна политика 17 318
Модул: Европске студије 23 316
Модул: Студије САД 11 320
Модул: Међународна безбедност 20 317
Модул: МХП и право људских права 14 319