Вести

, ,

Конкурс за стручно оспособљавање за позицију пројектног координатора

Центар за слободне изборе и демократију (ЦеСИД) расписује конкурс за стручно оспособљавање за позицију пројектног координатора. Конкурс је намењен незапосленим лицима са завршеним факултетом из области друштвено-хуманистичких наука, са циљем стицања радног искуства. Након стручног оспособљавања, у трајању од 12 месеци, полагаће се приправнички испит.

Уколико желите да се пријавите на конкурс, услови који кадидати/киње морају да задовоље су:

  • Пријављен/а на евиденцији Националне службе за запошљавање као незапослено лице
  • Кандидат/киња поседује диплому факултета из области друштвено-хуманистичких наука (може бити и студент/киња мастер студија)
  • Кандидат/киња није корисник/ца стипендије
  • Знање енглеског језика (Б2 и више)

Стручно оспособљавање омогућиће кандидату/кандидаткињи стицање знања из области:

  • Припрема предлога пројеката за аплицирање код домаћих и страних донатора;
  • Управљање пројектним циклусом;
  • Припрема извештаја за пројекте;
  • Административни, програмски и технички послови у области пројектног менаџмента и друго.

Посебно охрабрујемо пријаве појединаца који су заинтересовани за стицање знања о изборима и изборним процедурама.

По затварању конкурса и разматрању приспелих пријава, биће направљен ужи избор кандидата/киња, који ће бити позвани на интервју.

Сви заинтересовани кандидати/киње свој CV могу послати до уторка (10. март) на адресу cesid@cesid.rs, са назнаком Пријава за стручно оспособљавање.

Related Posts