Vesti

Obaveštenje o izvođenju nastave na predmetu Politička sociologija

Koleginice i kolege,

Obaveštenje o izvođenju nastave na predmetu Politička sociologija nalazi se u daljem tekstu.

PREDAVANJA

Predavanja su utorkom u 12,00 preko ZOOM meetings

https://us04web.zoom.us/meeting/658347363

Mar 24, 2020 12:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Every week on Tuesday

Meeting ID: 658-347-363

Program je kupljen na mesec dana nije ograničen brojem studenata. Za nekoliko dana biće ažuriran sajt profesora dr Slaviše Orlovića: www.politikolog.com na kojem su, između ostalog, i informacije o predmetu.

VEŽBE

Vežbe iz predmeta „Politička sociologija” neće biti održavane u klasičnom obliku. Zbog nemogućnosti održavanja časova vežbi, potrebno je da studentkinje i studenti koji slušaju predmet Politička sociologija nastave prema Kalendaru nastave da čitaju literaturu:

2. čas vežbi – Ivan Krastev, (2017), Ometena demokratija, globalna politika protesta, Službeni glasnik, Beograd, str. 70.

3. čas vežbi – priprema za kolokvijum – Literatura: Slaviša Orlović, (2019), Politička sociologija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, str. 17-73, 341-414.

4. čas vežbi – Miler Jan-Verner,(2017), Šta je populizam? Fabrika knjiga, Peščanik, str. 7-99.

5. čas vežbi – Robert Dal, (1997), Poliarhija, Filip Višnjić, Beograd, str. 11-42.

Norberto Bobio, (1990), Budućnost demokratije, Filip Višnjić, Beograd, str. 13-38.

Način testiranja za vežbe i kolokvijum biće naknadno saopšten u skladu sa preporukama ministarstva i daljim merama.

Asistent Despot Kovačević dostupan je na mejl: despot.kovacevic@fpn.bg.ac.rs ; despotco@yahoo.com

Za potrebe konsultacija asistent će biti dostupan za pojedinačne i grupne sastanke preko onlajn platforme ZOOM. Oko konslutacija potrebno je unapred dogovoriti se putem mejla sa asistentom.

Sve informacije o predmetu studenti će dobijati putem zvanične stranice FPN www.fpn.bg.ac.rs