Вести

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У 2020/21. ГОДИНИ

ПРИЈАВА НА КОНКУРС:

  • ОАС политикологије и ОА међународне студије 24, 25. и 26. јун 2020. од 9 до 12 и од 13 до 15 часова, СЛУШАОНИЦА 1
  • ОАС новинарства – 24, 25. и 26. јун 2020. од 9 до 12 часова, АМФИТЕАТАР
  • ОАС социјалне политике и социјалног рада – 24, 25. и 26. јун 2020. од 13 до 15 часова, АМФИТЕАТАР

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

  • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета),
  • Оригинале сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (на увид),
  • Оригинал диплому о стеченом средњем образовању (на увид),
  • Оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе и оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању,
  • Потписану Изјаву о коришћењу података (образац изјаве кандидати ће моћи да преузму у скриптарници факултета)
  • Извод из матичне књиге рођених (само за кандидате који нису рођени у Републици Србији)
  • Оригинал признаницу о уплати за полагање пријемног испита на једном студијском програму у износу од 6.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1838666-35; модел: 97; позив на број: 52080 (сврха уплате: пријава на конкурс за упис на ОАС; прималац: УБ – Факултет политичких наука)

Детаљније информације у вези са пријавом специфичних категорија кандидата (афирмативне мере, упис страних држављана, претходни статус буџетског студента, итд. ) могу се видети у

Обрасце свих изјава кандидати ће моћи да преузму у скриптарници факултета.

УЛАЗАК НА ФАКУЛТЕТ ЈЕ ДОЗВОЉЕН ИСКЉУЧИВО СА МАСКОМ. МОЛЕ СЕ СВИ КАНДИДАТИ ДА ПРИЛИКОМ ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА ОБАВЕЗНО НОСЕ СА СОБОМ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ.