Вести

Апсолвентски новембарски испитни рок за студенте уписане пре 2006. године (стари програм)

АПСОЛВЕНТСКИ НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2016.
за студенте уписане пре 2006. године (стари програм)
1. Пријава испита: од 7. до 10. новембра.
3. Распоред испита излази: до 9. новембра.
4. Испитни рок траје: од 15. до 30. новембра.
5. У апсолвентском новембарском испитном року студенти могу да полажу
заостале испите из свих година студија.
7. Сви студенти (буџетски и самофинансирајући) плаћају пун износ пријаве
испита у висини од 1.100 динара по испиту на жиро‐рачун Факултета: 840‐1838666‐35; модел:97; позив на број: 52080.