Вести

,

Кандидати у оквиру ПРОГРАМА АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
Кандидати у оквиру ПРОГРАМА АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ УПИСА


Додатне информације у вези са уписом студената у 1. годину Основних академских студија Факултета политичких наука у 2017/18. години

Програми афирмативних мера за упис студената са инвалидитетом и студената припадника ромске националне мањине

Одлуком Владе Републике Србије Универзитет у Београду – Факултет политичких наука је добио 2 (два) додатна буџетска места за:

  1. студенте ромске националне мањине  ̶  Програм афирмативне мере уписа ромске националне мањине (1 местo), и
  2. студенте са инвалидитетом ̶ Програм афирмативне мере за упис студената са инвалидитетом (1 местo).

Према Стручном упутству за спровођење уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-01174/2017-06 од 30.05.2017. године, број студената уписаних на буџет по афирмативној мери се одузима од броја самофинансирајућих студената. Два кандидата за упис на основне академске студије стекла су право уписа на посебној ранг листи за упис према програму афирмативних мера, те ће они бити уписани у својству буџетских студената.

Related Posts