Савремена држава

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 7 обавезан 3+1 6 2009.
Основне академске студије политикологије 7 обавезан 2+2 6 2015.

Related Courses