Политиколошке студије по програму из 2009. године

Политиколошко одељење представља основно одељење студија политичких наука. Замишљено као студије унутрашње политике, прошло је програмску еволуцију од друштвено-политичког преко политичко-организационог до политиколошког усмерења.

Студијски програм политиколошког одељења је, по угледу на програме студија политичких наука у развијеним земљама, постављен тако да омогући стицање класичних теоријских знања из домена политикологије, теоријских и методолошких знања из области проучавања савремене политичке теорије и политичког система.

******

По завршетку четворогодишњих студија студенти ће бити оспособљени да примењују и специфична стручна знања која омогућавају да се професионално баве пословима аналитичара и организатора у државним органима, политичким партијама, локалној самоуправи, јавним службама и корпорацијама, као и непрофитним организацијама. Овај студијски програм ће такође оспособити стручњаке у пословима политичког одлучивања и управљања, организовања послова у различитим пољима политичког деловања, подизања политичке културе и формирања демократске јавности.

После завршетка студија стиче се звање дипломирани политиколог.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм је акредитован 2009. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 4+1 8
Историја политичких теорија I 1 обавезан 3+1 7
Социологија 1 обавезан 4+1 7
Политичка економија 1 обавезан 4+1 8
Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 2+0 2
Француски језик I 1 изборни 2+0 2
Немачки језик I 1 изборни 2+0 2
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја политичких теорија (II) 2 обавезан 4+1 8
Савремена политичка економија 2 обавезан 4+1 8
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена филозофија 2 изборни 3+1 5
Увод у филозофију 2 изборни 3+1 5
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 2+0 2
Француски језик I 2 изборни 2+0 2
Немачки језик I 2 изборни 2+0 2
Семестар: 3
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Упоредна политика 3 обавезан 4+1 8
Политички систем Србије 3 обавезан 4+1 8
Основи методологије политичких наука 3 обавезан 2+2 7
Савремена политичка историја 3 обавезан 3+1 6
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 2+0 2
Француски језик II 3 изборни 2+0 2
Немачки језик II 3 изборни 2+0 2
Семестар: 4
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија 4 обавезан 4+1 8
Савремена политичка теорија 4 обавезан 4+1 8
Методологија политиколошких истраживања са статистиком 4 обавезан 3+2 8
Економски систем Србије 4 обавезан 2+1 5
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 2+0 2
Француски језик II 4 изборни 2+0 2
Немачки језик II 4 изборни 2+0 2
Семестар: 5
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија савременог друштва 5 обавезан 4+1 8
Међународни односи 5 обавезан 3+2 8
Политичка антропологија 5 обавезан 3+0 5
Изборни блок 2 (бирају се два предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја српске политичке мисли 5 изборни 2+1 4
Верске заједнице у Србији 5 изборни 2+1 4
Друштвена историја Србије 5 изборни 2+1 4
Информатика 5 изборни 0+3 4
Политичко понашање 5 изборни 2+1 5
Семестар: 6
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политикологија религије 6 обавезан 3+1 5
Политички систем Европске уније 6 обавезан 3+2 8
Јавна управа 6 обавезан 3+2 8
Локална самоуправа 6 обавезан 2+2 5
Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорија културе 6 изборни 4+1 8
Политички системи нових демократија 6 изборни 2+1 5
Теорија и пракса јавних финансија 6 изборни 3+1 6
Семестар: 7
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Партије и партијски системи 7 обавезан 4+0 6
Теорија политичког поретка 7 обавезан 3+1 6
Јавне политике 7 обавезан 3+1 6
Савремена држава 7 обавезан 3+1 6
Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички системи Југоисточне Европе 7 изборни 3+1 6
Политички системи Источне и Југоисточне Азије 7 изборни 3+1 6
Феноменологија насиља 7 изборни 3+1 6
Основи теорије спољне политике 7 изборни 3+1 6
Семестар: 8
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Култура људских права 8 обавезан 3+1 6
Социјална и политичка екологија 8 обавезан 4+0 6
Избори и изборни системи 8 обавезан 3+1 6
Политичка култура 8 обавезан 3+1 7
Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Спољна политика Србије 8 изборни 2+2 5
Политички маркетинг 8 изборни 3+1 5
Савремени социјални проблеми 8 изборни 3+1 5