Debatni klub FPN

Debatni klub na Fakultetu političkih nauka postoji od 2002. godine, a osnovan je sa idejom razvijanja kvaliteta javnog dijaloga, kritičkog mišljenja i tolerancije. Polaznici početnog debatnog kursa mogu da nauče veštine javnog nastupa i argumentovanja o temama iz sfere politike, međunarodnih odnosa, ekonomije i društva. Članovi našeg kluba takođe redovno učestvuju na brojnim nacionalnim i međunarodnim debatnim takmičenjima, uključujući i univerzitetska svetska i evropska prvenstva u debati.

Aktivnosti Debatnog kluba podrazumevaju:

  • Organizovanje debatnih radionica za sve zainteresovane studente koje se održavaju dva puta nedeljno;
  • Organizovanje tradicionalnog debatnog turnira „Deni Krejn”, festivala dokumentarnih filmova „Dokfest” i različitih javnih tribina;
  • Učestvovanje u radu studentskog parlamenta.

Naši debateri su imali značajne uspehe tokom proteklih godina koji uključuju osvajanje evropskog debatnog prvenstva, debatnog turnira na Oksfordu, finale svetskog debatnog prvenstva kao i brojne osvojene međunarodne turnire.

U radu kluba su aktivno učestvovali brojni profesori i asistenti našeg Fakulteta.

Debatni klub je deo akademske debatne mreže „Otvorena komunikacija“.

Naš rad možete pratiti preko zvaničnih profila društvenih mreža:

Fejsbuk

Instagram