Evropski studentski forum

esf logo

Evropski studentski forum (Europian students forum) je studentska, nezavisna i neprofitna organizacija, osnovana 2006. godine sa ciljem poboljšanja kvaliteta studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U skladu sa tim, Evropski studentski forum se posebno bavi informisanjem i afirmacijom mladih radi stvaranja boljeg položaja i mogućnosti za razmenu iskustava studenata našeg i fakulteta širom sveta.

Evropski studentski forum je nastao na inicijativu tadašnjih brucoša radi pospešivanja rada Studentskog parlamenta, kao i ostvarivanja i reformisanja sistema i prava studenata koji studiraju po Bolonji.

Svoje ciljeve ostvaruje obavljajući različite aktivnosti i delovanjem u različitim interesnim sferama. Pored zalaganja za studente i njihova prava, Evropski studentski forum učestvovao je u organizovanju niza konferencija i seminara,tribina, simulaciji Parlamenta, poseta mnogobrojnim relevantim državnim institucijama, studijskim posetama najpoznatijim medijskim kućama u Srbiji itd.

Zahvaljujući predanosti i radu svojih članova, Evropski studentski forum je u toku 2016. organizovao nekoliko humanitarnih akcija od kojih su prikupljena sredstva bila donirana onima kojima je to najpotrebnije.

Evropski studentski forum danas broji preko 200 članova sa svih smerova i godina Fakulteta politickih nauka.

Nastavak rada ove organizacije možete pratiti putem sajta ili putem facebook, instagram i twitter stranice Evropski studentski forum FPN.