Деспот Ковачевић

асистент др

Образовање

2012 – данас   Докторске студије политикологије (пријављења докторска теза – у процесу израде), Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

2011 – 2012  Мастер студије Политичке теорије, политичке социологије и институција, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, тема мастер рада: Процеси демократизације у посткомунистичкој Русији

2007 – 2011    Основне академске студије политикологије, Факултет политичких наука Универзитет у Београду

Кретање у каријери

2018 –             асистент на Факултету политичких наука, Универзитет у Београду

2017-2018 –    истраживач-приправник на Факултету политичких наука, Универзите у Београду на пројекту ”Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту” (ОИ 179076)

2017 –              секретар научног часописа Политички живот, у издању Центра за демократију, Ффакултет политичких наука, Универзитет у Београду

2012 – 2017    стипендиста-докторанд Министарства просвете, науке и технолошког развоја ангажован на пројекту Института за политичке студије

2011 – 2012    сарадник у настави на предмету Политичка социологија, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Важнији објављени радови

Деспот Ковачевић, Изборна администрација у Србији – председнички избори 2017. године, Политички живот, број 13, ISSN: 2217-7000, UDC: 324:342.511(497.11)”2017”, Факултет политичких наука, Центар за демократију (9-19)

Деспот Ковачевић, Унутарпартијска демократија у Србији као део процеса институционализације партија, зборник „Србија и институционални модели јавних политика – проблеми и перспективе“, ур. Ђорђе Стојановић, Младен Лишанин, ISBN 978-86-7419-285-6, Институт за политичке студије, Београд, 2016. (245-263)

Деспот Ковачевић, Импликације Дејтонског споразума на партијски систем БиХ, зборник и конференција “Двадесет година од Дејтонског мировног споразума – трајни мир или трајни изазов?“, ур. Драган Живојиновић, Стеван Недељковић, Милан Крстић, ISBN 978-86-6425-012-2, Факултет политичких наука, Универезитет у Београду, 2016. (101-117)

Деспот Ковачевић, Николета Томовић, Унутарстраначка демократија у Србији и Црној Гори, зборник „Бирачи, партије и избори – како демократизовати партије у Црној Гори и Србији“, ур. Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић, ISBN 978-86- 6425-019-1, Факултет политичких наука Београд, Центар за мониторинг и истраживања ЦеМИ, Подгорица, српски/енглески, 2016. (115-133)

Деспот Ковачевић, Развој партијског система у Русији – систем са предоминантном партијом, зборник „Компаративна политика – есеји“ ур. Зоран Крстић, ISBN 978-86-84031-73-2, Факултет политичких наука Београд, 2014.година (59-75)

Деспот Ковачевић, Утицај социо-економских фактора на излазност на парламентарне изборе 2014., зборник „Избори у Србији 2014. – политичка рокада“, ур. Милан Јовановић, Душан Вучићевић ISBN 978-86-7419-279-5, Институт за политичке студије, Београд, 2014.година (71-84)

Деспот Ковачевић, Институционализација партијског система у Србији, часопис Политички живот, број 10, ISSN 2217-7000, Факултет политичких наука Београд, Центар за демократију, 2014. (63-73)

Деспот Ковачевић, Анализа утицаја белих листића на резултате избора у Србији 2012. године, зборник радова „Избори у Србији 2012.године – (Не)очекивана промена“, ISBN 978-86-7419-266-5, Институт за политичке студије Београд, 2012. (155-171)

Деспот Ковачевић, Председнички избори у Русији 2012, часопис Политички живот, број 4, ISSN 2217-7000, Факултет политичких наука Београд, Центар за демократију, 2012. (101-109)

Деспот Ковачевић, Бели листићи – Избори 2012, зборник и конференција Избори и формирање владе у Србији 2012. (ур. Славиша Орловић), ISBN 978-86-84031-55-8, Факултет политичких наука Београд, Центар за демократију, 2012. (135-143)

Прикази

Деспот Ковачевић, Време неиспуњених обећања – Зоран Ђ. Славујевић, Синиша Атлагић, приказ књиге, часопис Политички живот, број 12, ISSN 2217-7000, Факултет политичких наука Београд, Центар за демократију, 2015. (71-75)

Деспот Ковачевић, The Presidency and Economic Policy” – Chris J. Dolan, John Frendreis, and Raymond Tatalovich, book review, Lanham: Rowman & Littlefield, Administracija i javne politike, 1/2015, ISSN          2334-637X Institut za političke studije, Beograd, 2015. (143-148)

Деспот Ковачевић, Трансформације политичких сустава – теорије и анализе, приказ књиге, часопис Политички живот број 3, ISSN        2217-7000, Факултет политичких наука Београд, Центар за демократију, 2011. (101-104)

Деспот Ковачевић, Компаративна политика – Даниел Карамани (уредио), приказ књиге коауторски, часопис Политички живот, број 10, ISSN 2217-7000, Факултет политичких наука Београд, Центар за демократију, 2014. (97-103)

Деспот Ковачевић, Capital, Coercion, and Postcommunist States, book review– article 11 – Serbian Political Thought No. 2/2014, ISSN 1450-5460, Institute for Political Studies, Belgrade, 2014.

Деспот Ковачевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught