Илија Вујачић

редовни професор др

Образовање

 • Дипломирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 1978. године
 • Магистрирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 1986. године
 • Докторирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 1992. године

Запослења

 • Запослен на Факултету политичких наука Универзитета у Београду од 1981. године

Одабрани радови

Књиге:

 • Федералистичка идеја. Почеци европске федералистичке традиције, (допуњено и измењено издање књиге Федералистичка алтернатива) Политичка култура, Загреб, 2014 (206 страна, ИСБН: 978-953-258-088-4)
 • Сазнање и политика, Национална заједница Црногораца Хрватске и Диспут, Загреб, 2014 (350 страна, ИСБН: 978-953-260-218-0)
 • Хроника одложене транзиције (политичке анализе), Стилос, Нови Сад, 2005 (478 страна, ИСБН: 86-7473-191-0)
 • Политичка теорија: студије, портрети, расправе, Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд, 2002 (410 страна, ИСБН: 86-7558-115-7)
 • Федерализам као алтернатива (Њемачке теорије федерализам 17. вијека), Институт за политичке студије, Београд, 1993 (217 страна, ИСБН: 86-7419-013-8)
 • Теоретичари либерализма, Службени гласник, Београд, 2007, ИСБН: 978-86-7549-634-2 (заједно са Д. Лакићевићем и Б. Стојановићем)
 • Појмовник либералне демократије, Службени гласник, Београд, 2008, ИСБН: 978-86-7549-856-8 (заједно са Б. Мијатовићем и Т. Маринковићем)

Чланци:

 • “Политичка наука у трагању за сопственим идентитетом”, у: Политика: наука и професија, ур. М.Подунавац и Ж. Пауновић, Удружење за политичке науке Србије и ФПН, Београд, 2013 (хттп://www.фпн.бг.ац.рс/2013/05/29/сабор-политиколога-политика-наука-и-професија/)
 • „Слобода и либерализам у политичкој теорији Џона Пламенца“, у: Политичка мисао Џона Пламенца, ЦАНУ, Подгорица, књ. 40, 2012
 • “Од ‘трагања за врлином’ ка ‘трагању за срећом’: Бернард Мандевилле и рађање либерализма”, Политичка мисао, Загреб, год. 49., бр. 4/2012 (хттп://хрцак.срце.хр/97872?ланг=ен)
 • „Епилог“ у: Светомир Шкарик, Гјоргии Иванов, Политички теории – Средњи век, Култура, Скопје, 2012
 • „Forms of citizenship and multiculturalism“, in: Milan Podunavac (ed.), State and Democracy, Службени гласник и ФПН, Београд, 2011

Истраживачки пројекти

 • 2011-2016 Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе
 • 2011-2016 Политички идентитет Србије
 • 2011-2014 European Integration of Higher Education and Research in the Western Balkans (руководилац пројекта за Србију)
 • 2012 – 2014 Социолошки пресјек црногорског друштва, ЦАНУ
 • 2007-2010 Подизање капацитета демократских установа у Србији

Чланства

 • 2015 – Члан редакције часописа Хуманистичке струдије, УДГ, Подгорица
 • 2014 – Члан Савета часописа Politické vedy, Banská Bystrica, Slovak Republik
 • 2007 – Члан Председништва Удружења за политичке науке Србије
 • 1996 – 2000 Председник Удружења за политичке науке Србије
 • 1992 – 1996 Генерални секретар Удружења за политичке науке СРЈ
 • 1996 – 1998 Члан Председништва Удружења за уставно право СРЈ
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught