Љубинка Трговчевић-Митровић

редовни професор др

Образовање

 • 1984 Филозофски факултет Универзитета у Београду (докторат)
 • 1974 Филозофски факултет Универзитета у Београду (магистратура)
 • 1971 Филозофски факултет Универзитета у Београду (Савремена историја)

Кретање у каријери

 • Факултет политичких наука, ред. професор (2001-)
 • Историјски институт САНУ, научни саветник (1998-2001)
 • Историјски институт САНУ, виши научни сарадник (1991-1998)
 • Историјски институт САНУ, научни сарадник (1985-1991)
 • Историјски институт САНУ, асистент (1972-1985)
 • Председништво СР Србије, члан (1986-1988)

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Професор на Одсеку за историју и филозофију природних наука, Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду (1989-)
 • Алтернативна академска образовна мрежа (2000-)
 • Предавања по позиву:
 • 2003 University College London, School of Slavonic & East European Studies
 • 1998 Freie Universität Berlin, Osteuropa Institut
 • 1993 Universität Basel, Lehrstuhl fuer Osteuropaeische Geschichte
 • 1993 Југозападни универзитет “Неофит Рилски”, Благоевград

Најважније објављене књиге

 1. Научници Србије и стварање југословенске државе 1914-1920, Београд (Српска књижевна задруга-Народна књига) 1986, 1987, 86-331-0049-5
 2. Историја Српске књижевне задруге, Београд (Српска књижевна задруга) 1992, 655.41(091) (497.11)
 3. Краљица Наталија Обреновић, Моје успомене (приређивање, предговор), Београд (Српска књижевна задруга) 1999, 86-379-0616-8

Учешће у истраживачким пројектима 

 • Србија и евроатланске интеграције, ФПН, руководилац (2006-)
 • Education and internal divisions of elites in modern Eastern Europe, руководилац српског тима заједничког пројекта Универзитета у Женеви, Ст. Петербургу, Клужу, Софији и Београду (2006-)
 • Друштвене структуре и промене у Србији у 19. веку, руководилац (2001-2005)
 • Историја Србије у 19. и 20. веку, подпројект ¨Борба за националну државу и модерно друштво¨, руководилац (1991-2000), сарадник (1972-1991)

Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству

 • 2005 Perugia, La costruzione dello stato nell’area ex-ottomana
 • 2005 Beograd, Serbia in Europe. Neighborhood Relations and European Integration
 • 2005 Gargnano ( Universita degli Studi di Milano) , Correct Images and Distorted Images. National Stereotypes in the Countries of East Central Europe
 • 2005 Budapest, Academic Migrations, Elite and Modernisation of Nation State in Europe
 • 2005 Sofia, Under Eastern Eyes: Travel Writing from Eastern Europe and the Balkans
 • 2004, Београд, Српско-француски односи 1904-2004
 • 2001 Österreichische Ost- und Südosteuropa-Institut Wien, Zwischen verdrängter Erinnerung und künftiger Identität.
 • 2001 Österreichische Ost- und Südosteuropa-Institut Wien, Ein Jahrzehnt postkommunistischer Historiographie.
 • 2000 Vancouver, History of Science Society
 • 2000 Bonn, Deutsch-serbische Beziehungen vom Berliner Kongress bis heute
 • 2000 Pečuj, Dijalog povjesniča/istoričara
 • 2000 Blagoevgrad, She on the Balkans
 • 2000 Wien, Childhood in the Balkans
 • 1998 Петрич, Балкан и морето
 • 1998 Paris, AIEES- UNESCO, La Sud-Est europeen, carrefour de civilisations
 • 1998 Delphi, From the Enlightment to the Revolution
 • 1997 Beograd, Susret ili sukob civilizacija na Balkanu
 • 1996, Strasbourg, La France et la Serbie du Congres de Berlin a la Crise de juillet 1914
 • 1996 Cracovie, L’enseignement des Elites en Europe Centrale (19e-20e siecles)
 • 1996 Varna, Polzata od istorijata
 • 1995 Bansko, Sveti mesta na Balkanite
 • 1995 Београд, Европа и Срби
 • 1993 Munchen, Nachbarn an der Donau – Biographie eines Flusses
 • 1989 Загреб, Живот и дело Анте Трумбића
 • 1986 Wien, Wissenschaftsforum Mitteleuropa. Bestandsaufnahme und Chansen

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама

 • Друштво историчара Србије-Савез историчара Југославије (1972-)
 • Удружење за друштвени историју, кооснивач (1999-)
 • Српско друштво за историју науке, кооснивач (2000-)
 • Југословенско удружење за политичке науке (2002-)

Остале објављене књиге

 1. Научници Србије и стварање југословенске државе 1914-1920, Београд (Српска књижевна задруга-Народна књига) 1986, 21987, 86-331-0049-5
 2. Историја Српске књижевне задруге, Београд (Српска књижевна задруга) 1992, 655.41(091) (497.11)
 3. Краљица Наталија Обреновић, Моје успомене (приређивање, предговор), Београд (Српска књижевна задруга) 1999, 86-379-0616-8
 4. Планирана елита. О студентима из Србије на европским универзитетима у 19. веку , Београд 2003, 316.
 5. Модерна српска држава 1804-2004: хронологија. Ур. Љубодраг Димић и др, Историјски архив Београда, Београд 2004. /уредник, аутор/

Објављени чланци

 1. Nördliche oder südliche Universitäten? Serbische Studenten an deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert , Jahrbuch für Europäische Geschichte, Bd. 6 (2005), München (R. Oldenburg Verlag) 2005, 55-76.
 2. Срби у Француској током Првог светског рата , Међународни научни скуп Српско – француски односи 1904-2004/ Relations franco–serbes 1904-2004, Београд 18-20. октобар 2004, ур. Михаило Павловић и Јелена Новаковић, Београд 2005, 43-55.
 3. Школовање девојака у Србији у 19. веку, Образовање код Срба кроз векове, Београд 2003, 81-88.
 4. Nauka o granicama: Jovan Cvijić na Konferenciji mira u Parizu 1919-1920 , Oto Luthar in Jurij Perovšek (ed.), Zbornik Janka Pleterskega, Ljubljana 2003, 313-318.
 5. Historiographie in der BR Jugoslawien 1991-2001, Oesterreichischen Ostheften, 1-2/2002 (Sonderband Historiographie), Wien 2003, 397-409.
 6. South Slav Intellectuals and the Creation of Yugoslavia, Dejan Djokić(ed.), Yugoslavism: Histories of a Failed Idea, 1918-1992, London: Hurst&Madison, WI: University of Wisconsin Press 2003, pp. 222-237.
 7. Studenten aus Serbien an deutschen Universitäten bis 1914 . Deutsch-serbische Beziehungen vom Berliner Kongress bis heute. Internationales Symposium der Michael-Zikic-Stiftung Bonn, 25. und 26. September 2000, Bonn 2003, 51-67.
 8. Жене као део елите у Србији у 19. веку. Отварање питања, Дијалог повјесничара-историчара, Херцег Нови 2-4. ожујка 2001, Х.Г. Флецк, И. Граовац (ур), Загреб 2002, 251-268.
 9. Blgarki i Srbkini v Universitete v Šveycarii i Germanii do 1914 godina, Tja na Balkanite, E. Tačeva, I. Nedin (ed.), Blagoevgrad 2001, 483-493.
 10. Children in Emigration: An Example of Serbian Children in World War One, in: S. Naumovic, M. Jovanovic (eds.), Childhood in South East Europe: Historical Perspectives on Growing up in the 19th and 20th Century, Belgrade-Graz 2001, 177-190.
 11. Evropski uzori u razmatranju jugoslovenskog ujedinjenja među srpskim intelektualcima početkom 20. veka, Dijalog povjesničara-istoričara, Pecs 12-14 May 2000, ed. H-G. Fleck & I. Graovac, Vol. 3, Zagreb 2001, 257-273.
 12. La science européenne et les elites balkaniques.Les étudiants des pays balkaniques dans les universités allemandes et françaises au cours du XIXe sičcle, Balkanologie (Paris), Vol. IV, No. 1, Septembre 2000, 132-141.
 13. Образовање и модернизација – Основе за поређења у оквиру Југоисточне Европе, Дијалог повјесничара-историчара, ед. Х-Г. Флецк & И. Граовац, Вол. 2, Загреб 2000, 117-133.
 14. Делатност Јована Томића у Првом светском рату , Историјски ч асопис, XLVII (2000), Београд 2002, 201-211.
 15. Les boursiers serbes en France de 1878 ŕ 1914, Revue d’Europe Centrale, t. VII, No.1 (1999), Strasbourg 1999, 45-57.
 16. Serbian Intellectuals in Foreign Universities in the 19th Century, L’enseignement des Elites en Europe Centrale (19e-20e sičcles), Cracovie 1999, 159-173.
 17. Objedineineto na Balkanite-srbskite idei v načaloto na XX v, Balkant i moreto. Poslanija km vremena i pokolenija, Blagoevgrad, 131-142.
 18. Influenze esterne sulla “inteligencija” serba nel XIX secolo, Rivista storica italiana, vol. CX-Fascicolo II (1998), Napoli 1998, 642-653.
 19. Планирање елите. Питомци Краљевине Србије у иностранству 1882-1914, Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану, Београд 1998, 365-379.
 20. Слободан Јовановић током Првог светског рата. Фрагменти за биографију, Слободан Јовановић-личност и дело, Београд (САНУ) 1998, 199-213.
 21. О студенткињама из Србије на страним универзитетима до 1914. године, Србија у модернизационим процесима XX века, књ. II: Положај жене као мерило модернизације, Београд 1998, 83-101.
 22. Генерације интелектуалаца или генерације образованог грађанства у Србији 19. века, Српске политичке генерације 1788-1918, Београд 1998, 47-57.
 23. Студенти из Србије у Швајцарској до краја Првог светског рата, Историјски часопис, књ. XLIV (1997), Београд 1998, 181-208.
 24. Бугарски и српски студенти на француским универзитетима крајем 19 и почетком 20 века, Балканите – ние сред другите и те сред нас. Јубилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илиа Конев, доктор на филологическите науки, Софиа 1998, 379-394.
 25. Никола Пашић – Charisma and Reality, Predci i predteči. Mitove i utopii na Balkanite, Blagoevgrad 1997, 36-44.
 26. Школовање српске омладине у емиграцији 1916-1918, Историјски часопис, LXII-LXIII (1995-1996), Београд 1997, 95-113.
 27. The Kosovo Myth in the First World War, Sveti mesta na Balkanite, Blagoevgrad 1996, 331-338.
 28. Српска интелигенција у 19. веку. Западни и источни утицаји, Европа и Срби, Београд 1996, 259-271.
 29. Докторати студената из Србије на немачким универзитетима од 1885. до 1914. године, Историјски часопис, XL-XLI (1993-1994), Београд 1995, 249-280.
 30. Политички погледи Јована Цвијића, Флогистон, 2, Београд 1995, 71-94.
 31. Образовање као чинилац модернизације Србије у XIX веку (Аналитичка скица), Србија у модернизационим процесима XX века, Београд 1994, 217-232.
 32. Српски инжењери на студијама у иностранству до 1918, Путеви српског инжењерства током XИX века. Научни скупови LXXIII, Београд 1994, 148-167.
 33. Студенти из Србије на Универзитету у Минхену до 1914. године, Историјски гласник, 1-2 (1990-1992), Београд 1992, 101-124.
 34. Paris comme centre culturel de l’emigration serbe pendant la Premičre guerre mondiale, Југословенско-француски односи. Поводом 150 година од оснивања првог француског конзулата у Србији (Зборник радова), Београд 1990, 198-214.
 35. Културни одбор у Паризу, Србија 1918. године, Београд 1989, 129-140.
 36. Die erste im Ausland ausgebildete Professorengeneration der Universität Belgrad, Wegenetz Europaeischen Geistes, II, Universitäten und Studenten, Wien 1987, 101-113.
 37. Јован Цвијић у Првом светском рату, Историјски часопис XXII, Београд 1975, 173-231.

Одликовања и награде

 • 1995 Благоевград, Почасни члан Међународног универзитетског семинара
 • 1986 НИН-ова награда за публицистику
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught