Марко Вековић

доцент др

Образовање

 • 2018. Докторске студије политикологије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, докторска дисертација „Улога православних цркава у процесима демократизације у Грчкој, Србији и Русији“, ментор: проф. др Мирољуб Јевтић
 • 2012. Мастер студије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, модул „Политичко насиље и држава, мастер рад „Учесталост државних удара 1946 – 2011“, ментор: проф. др Драган Симеуновић
 • 2012. Специјалистичке студије иновације знања, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, модул „Политиколошке студије религије“, специјалистички рад „Између мисионарства и прозелитизма: политика Римокатоличке цркве према Црној Гори (1622 – 1878)“, ментор: проф. др Мирољуб Јевтић
 • 2010. Основне студије политикологије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.

Кретање у каријери

 • 2018. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, доцент
  2015. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, асистент
  2012. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, истраживач-сарадник
  2011. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, демонстратор

Усавршавања

 • 2019. Пост-докторске студије, Универзитет у Ерфурту, Немачка.
 • 2016. Гостујући истраживач, Универзитет Колумбија, Њујорк, САД.
 • 2014. Гостујући истраживач, Темпл Универзитет, Филаделфија, САД.

Истраживачки пројекти

 • 2019 – 2020. “When State Fail. Forced Displacement, Religious Diplomacy and Human Security in Eastern Orthodox World”, funded by the British Academy (UK)
 • 2012 – 2019. „Цивилно друштво и религија“ (Бр. 179008), финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Важнији објављени радови

 • Marko Veković, Veljko Đogatović, “Errando Discimus: Has Post-Yugoslav Political and Social Science literature neglected religion?”, Journal for the Scientific Study of Religion, 58, No. 3, 2019, pp. 753-763.
 • Marko Veković, Miroljub Jevtić, „Render unto Caesar: explaining the political dimension of the autocephaly demands in Ukraine and Montenegro, Journal of Church and State, 2019, doi: 10.1093/jcs/csz025, published online 29 April 2019
 • Marko Veković, „Faith Matters? How Religion Shaped American Presidential Election 2016“, Serbian Political Thought, 17, No. 1, 2018, pp. 77-93.
 • Marko Veković, „If you do it in a right way, science is fun! In memory of Professor Alfred Stepan (1936-2017)“, Democratization, 25, No. 6, 2018, pp. 957-958.
 • Marko Veković, „Esej o političkim religijama“, Srpska politička misao, Vol. 61, No. 3, 2018, pp. 195-210.
 • Savremena politička teorija i religija: studije i ogledi, Mirolјub Jevtić, Marko Veković (ur.), Čigoja štampa, Beograd, 2017.
 • Marko Veković, “Political Functions of the Serbian Orthodox Church in United States of America (1945-1991)”, in: Sargon G. Donabed and Autumn Quezada-Grant (eds.), Decentering Discussion on Religion and State: Emerging Narratives, Challenging Perspectives, Lexington Books, 2015, pp. 177-192.
 • Marko Veković, “Političke funkcije religije u nesekularizovanim zemlјama u Evropi”, u: Europski sekularni identiteti, Hrvoje Špehar (ur.), Zbornik radova Jean Monnet modula Sekularna Evropa: Europski sekularni identiteti, Zagreb, 2015, str. 75-95
 • Marko Veković, „Uloga religije u formiranju srpskog političkog obrasca“, Kultura polisa, br. 23, 2014, str. 195-210.
 • Velizar Antić, Marko Veković, „Odnos Islamske zajednice BiH prema Islamskim zajednicama u Srbiji”, Godišnjak FPNa, God. 6, Br. 7, 2012, str. 103-119.
 • Marko Veković, Crna Gora i Rimokatolička crkva (1622 – 1878), Zadužbina Andrejević, Beograd, 2012.

Чланство и професионалним и стручним удружењима

 • Society for the Scientific Study of Religion (SSSR)
 • Члан управног комитета групе „Религија и политика“ у оквиру Европског конзорцијума за политичка истраживања (ECPR)
 • International Political Science Association (IPSA)
 • International Society for Sociology of Religion (ISSR)
Марко Вековић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught