Ратка Марић

доцент др

Образовање 

 • докторат 1996.
 • магистратура 1984.
 • диплома 1974. на Факултету политичких наука

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • ангажована је за појединачна предавања на одабрану тему на ААОМ (15 мај 2000),
 • женској мрежи (Женске студије и истраживања ММА новосадски културни центар (25 март 2002)
 • културним алтернативним групама у Новом саду, Крагујевцу и Нишу.

Области научног интересовања 

 • Истраживала:
  • индустрију културе,
  • поткултурне стилове младих,
  • културу уметности,
  • културу комуникације итд.

Најважније објављене књиге

 1. Стилови (Истраживања омладинских поткултура) (у штампи), Културна машина (Критика теорија о индустрији свести (Београд: 1985.) коауторка је студије Млади и неформалне групе: у трагању за алтернативом, (Београд: 1988.), писац предговора “Критика постмодерне” у књизи Ивана Илица: Повратак заједништву, Београд: 1985, аутор текстова: “Девојке у поткултурама” у зборнику: Мапирање мизогиније у Србији: дискурси и праксе, (Београд: 2000)
 2. “Електронско тетовирање протеста” у зборнику ФИЛМ и ВИДЕО, Београд: Фестивал југословенског документарног и краткометражног филма, 1997
 3. “Карневал препознавања” у зборнику Дух ведрине: култура протеста, Факултет политичких наука, Београд, 1998
 4. “Уметност и тржиште: Понуда и памћење стила” у зборнику Маркетинг у уметности, Београд: Факултет драмских уметности 1993. Студијски се усавршавала у универзитетским срединама Велике Британије, Француске и Пољске.
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught